Виховна робота

Виховна робота є важливим видом діяльності кафедри і спрямована на вдосконалення педагогічної кваліфікації професорсько-викладацького складу кафедри і підвищення наукового рівня викладання з метою вдосконалення підготовки висококваліфікованих кадрів, формування наукового світогляду у студентів, виховання у них активної життєвої позиції. У виховній роботі кафедри бере участь увесь професорсько-викладацький склад.

Члени кафедри сумлінно виконують обов’язки кураторів академічних груп. Згідно плану вони проводять зустрічі зі студентами, де розглядаються такі важливі питання: підвищення загальної культури, морального і фізичного вдосконалення, виховання кращих якостей громадянина, формування національної свідомості. Для цього організовуються диспути, відвідування музеїв, театрів, зустрічі з громадськими діячами та видатними фахівцями Університету. Регулярно відвідуються гуртожитки з метою ознайомлення з побутовими умовами проживання студентів. Викладачі кафедри беруть активну участь у виховних заходах Університету. Студенти відвідують виставки, презентації, що проводяться у місті.

Разом із студентами своїх академічних груп викладачі кафедри беруть участь у підготовці до культурно-масових заходів університету, зокрема: Дня здоров’я; Презентації 1-го курсу; тижня юридичного факультету; розважальної програми до Дня студента та інших заходів.