Аdiutorium

Юридична клініка «Аdiutorium»

Юридична клініка «Аdiutorium» (що в перекладі з латинської означає підтримка, допомога) була створена з ініціативи студентів у березні 2002р. Офіційне відкриття відбулося в жовтні 2002р.

Юридична клініка «Adiutorium» — це унікальний структурний підрозділ університету, в якому студенти старших курсів, надаючи безоплатну правову допомогу соціально незахищеним верствам населення, мають прекрасну можливість ще на етапі свого навчання набути практичні навички професійного юриста.

У своїй діяльності юридична клініка керується Законами України: «Про безоплатну правову допомогу», «Про вищу освіту», Указом Президента України «Про Національну програму правової освіти населення», Наказом міністерства освіти і науки України «Про затвердження Типового положення про юридичну клініку вищого навчального закладу України», Стандартами юридичних клінік України, Положенням про юридичну клініку ,,Adiutorium” та іншими внутрішніми актами з організації роботи юридичної клініки.

З травня 2013 року юридичну клініку очолює к.ю.н., доцент кафедри трудового права, адміністративного права та процесу Литвиненко Валентина Миколаївна. У роботі клініки станом на 2 вересня 2019 року задіяно 52 здобувача вищої освіти 2-5 курсів та 9 викладачів –кураторів.
Основними напрямками діяльності юридичної клініки є:
- громадська приймальня;
- співпраця юридичної клініки із різними суб’єктами надання безоплатної правової допомоги;
- правопросвітня діяльність для різних категорій громадян (зокрема для шкільної молоді).

Як громадська приймальня юридична клініка надає безоплатну первинну правову допомогу:
1) надання правової інформації;
2) надання консультацій і роз'яснень з правових питань;
3) складення заяв, скарг та інших документів правового характеру;
4) надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації.

Метою юридичної клініки є: - підвищення рівня практичних знань, умінь та навичок студентів юридичних спеціальностей; - забезпечення доступу представників соціально вразливих груп суспільства (малозабезпечених осіб, членів багатодітних сімей, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, яких віднесено до I та II категорії, інвалідів І, ІІ, III груп, пенсіонерів, студентів) до правової допомоги; - формування правової культури громадян; - підготовка та навчання студентів у дусі дотримання й поваги до верховенства права, справедливості і людської гідності; - розширення співробітництва із судовими, правоохоронними органами, органами юстиції, державної влади і місцевого самоврядування, з іншими установами та організаціями будь-якої форми власності; - впровадження в навчальний процес елементів практичної підготовки студентів-правників у сфері юридичних послуг.

Робота здобувачів вищої освіти в юридичній клініці «Adiutorium» організована в малих консультаційних групах (викладач, консультант, слухач), що дозволяє вирішувати найбільш складні правові проблеми, з якими важко впоратись індивідуально. Чергування проводиться згідно з графіком чергувань, затвердженим керівником юридичної клініки.

Прийом клієнтів відбувається за адресою м. Чернігів, вул. Козацька 1: вівторок, середа, четвер з 14.30 до 16.30. У період сесії та канікул клініка не працює.

Один раз на місяць проводяться загальні збори членів юридичної клініки та не менше одного разу на місяць – засідання координаційної ради.

З 28 жовтня 2010 року юридична клініка співпрацює із спеціалістами Головного територіального управління юстиції в Чернігівській області (сьогодні воно є складовою частиною Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції м. Суми) надаючи кожного 2-го та 4-го четверга місяця безоплатну правову допомогу соціально незахищеним громадянам у приміщенні обласної бібліотеки ім. В. Г. Короленка. Також юридична клініка співпрацює з Чернігівським молодіжним центром праці. З 12 травня 2016 року юридична клініка співпрацює з Чернігівським місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Співпраця також відбувається із Координаційною радою молодих юристів при ГТУЮ у Чернігівській області.

Юридична клініка виконує навчальну та соціальну функції.
Навчальна функція юридичної клініки — це зосередження діяльності на практичне спрямування навчання, з метою підготовки фахівців-юристів, які оволоділи конкретними професійними навичками і не потребують додаткової адаптації до професійної діяльності.
Соціальна функція юридичної клініки – це задоволення потреб суспільства у доступній юридичній інформації та правовій допомозі, підвищення професійної відповідальності юристів.
За період своєї діяльності на прийом до юридичної клініки станом на 2 вересня 2019 року звернулося більше 1170 осіб.
Електронна адреса юридичної клініки: [email protected]
Телефони клініки 066-351-82-00 и 097-756-78-86.