Викладачі

Пузирний Вячеслав Феодосійович

завідувач кафедри трудового права, адміністративного права та процесу, доктор юридичних наук, професор


У 1994-1998 роках навчався в Чернігівському юридичному коледжі. У 2000 році закінчив Національну юридичну академію імені Я. Мудрого (нині — Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого») за спеціальністю «Правознавство». У 2006 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення на тему: «Правове регулювання праці осіб, що вимагають особливого захисту». У 2008 році присвоєно вчене звання доцента. У 2015 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право та процес; фінансове право; інформаційне право на тему: «Концептуальні засади адміністративної діяльності органів та установ Державної пенітенціарної служби України». У 2017 році присвоєне вчене звання професора. Автор понад 150 наукових і навчально-методичних праць. Викладає курс навчальних дисциплін: «Трудове право», «Адміністративне право», «Адміністративно-процесуальне право».

ЧІЧКАНЬ Марія Валеріївна

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри


У 2004 році закінчила Чернігівський державний інститут права, соціальних технологій та праці за спеціальністю "Правознавство", освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр, кваліфікація – юрист. Продовжила навчання у Київському національному університеті ім. Т. Шевченка, де у 2005 році одержала диплом спеціаліста. У 2009 році захистила дисертацію на тему: «Правове регулювання соціального захисту інвалідів в Україні» та здобула науковий ступінь кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.05 «Трудове право та право соціального забезпечення». Рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 23 вересня 2014 року присвоєно вчене звання доцента. Автор понад 50 наукових і навчально-методичних праць. Викладає курси навчальних дисциплін: «Трудове право», «Право соціального забезпечення», «Пенсійне право».

ЛИТВИНЕНКО Валентина Миколаївна

кандидат юридичних наук,доцент, доцент кафедри


У 1997-2001 роках навчалася в Чернігівському юридичному коледжі. У 2002 році закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка і отримала вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» та здобула кваліфікацію спеціаліста права. У 2012 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення на тему: «Соціальні послуги у сфері соціального захисту населення». У 2015 році присвоєно вчене звання доцента. Автор понад 60 наукових і навчально-методичних праць. Викладає курс навчальних дисциплін: «Трудове право, «Організаційно-правові засади надання безоплатної правової допомоги», «Правові основи охорони здоров’я в Україні», «Правові засади соціального та пенсійного страхування в Україні».

СЕЛЕЦЬКИЙ Олексій Вікторович

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри (внутрішній сумісник)


У 2003-2008 роках навчався у Чернігівському державному інституті права, соціальних технологій та праці, по закінченню якого отримав диплом спеціаліста з відзнакою за спеціальністю «Правознавство», кваліфікацією юриста. З вересня 2008 року і по даний час працює на кафедрі трудового права, адміністративного права та процесу (з 25 травня 2017 року – на умовах внутрішнього сумісництва). У 2015 році успішно захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему «Дипломатичні працівники як спеціальні суб’єкти трудового права» за спеціальністю 12.00.05 (трудове право; право соціального забезпечення). У 2018 році присвоєне вчене звання доцента. Автор понад 60 наукових і навчально-методичних праць. Викладає навчальну дисципліну «Правові засади публічної служби в Україні». Член Української Асоціації фахівців трудового права.

ШЕСТАК Лілія Володимирівна

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри


У 1996-2000 роках навчалася в Чернігівському юридичному коледжі. У 2001 році закінчила з відзнакою Національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Правознавство». У 2006 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право на тему: «Ліцензування як адміністративно-правовий інститут». У 2010 році присвоєно вчене звання доцента. Автор понад 100 наукових і навчально-методичних праць. Викладає курси навчальних дисциплін: «Адміністративне право», «Адміністративно-деліктне право».

КОЗИНЕЦЬ Ірина Гаврилівна

старший викладач кафедри трудового права, адміністративного права та процесу


Автор понад 50 наукових та навчально-методичних праць. У 1987 році закінчила Чернігівський юридичний технікум. У 1994 році закінчила Українську державну юридичну академію імені Ярослава Мудрого (нині - Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого») за спеціальністю «Правознавство». Викладає курс навчальної дисципліни «Фінансове право». Коло наукових інтересів: проблеми фінансово-правового регулювання в сучасних умовах розвитку Української держави.