111
333
222
222
222
222
222
222

Керівництво науковою роботою студентів

Проф. Пузирний В.Ф.

1. Алтобасов Б. Л. Становлення профспілок в Україні за часів незалежності / «Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: економіко-управлінські, правові та соціокультурні аспекти»: збірник матеріалів VІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених (м. Чернігів, 14 грудня 2017 р.) – Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2017. — С. 296-298.

2. Матвієнко І. М. Структура відповідальності керівника державного підприємства, установи та шляхи її оптимізації / «Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: економіко-управлінські, правові та соціокультурні аспекти»: збірник матеріалів VІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених (м. Чернігів, 14 грудня 2017 р.) – Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2017. — С. 429-432.

3. Брижко М. В. Щодо поняття самозайнятих осіб в Україні / «Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: економіко-управлінські, правові та соціокультурні аспекти»: збірник матеріалів VІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених (м. Чернігів, 14 грудня 2017 р.) – Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2017. — С. 317-319.

4. Вікторовський В. В. Правове регулювання адміністративної юстиції в Україні / «Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: економіко-управлінські, правові та соціокультурні аспекти»: збірник матеріалів VІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених (м. Чернігів, 14 грудня 2017 р.) – Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2017. — С. 325-328.

5. Заяць А. Р. Роль Національної поліції у забезпеченні безпеки дорожнього руху / «Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: економіко-управлінські, правові та соціокультурні аспекти»: збірник матеріалів VІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених (м. Чернігів, 14 грудня 2017 р.) – Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2017. — С. 359-363.

6. Іващенко М. О. Деякі питання відбору кадрів на державну службу у Великобританії та Франції: досвід для України / «Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: економіко-управлінські, правові та соціокультурні аспекти»: збірник матеріалів VІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених (м. Чернігів, 14 грудня 2017 р.) – Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2017. — С. 370-373.

7. Приходько Д. Д. Правове регулювання оплати праці державних службовців на сучасному етапі / «Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: економіко-управлінські, правові та соціокультурні аспекти»: збірник матеріалів VІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених (м. Чернігів, 14 грудня 2017 р.) – Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2017. – С. 461-464.

8. Волох А. С. Заробітна плата як соціально-економічна категорія. / Юність науки – 2018: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства: збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Чернігів, 11-12 квітня 2018р.): у 2-х ч. / Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2018. – Ч. 2. – С. 108-110.

9. Коротка О. В. Система й завдання митних органів України. До питання про зниження віку адміністративної відповідальності неповнолітніх / Проблеми та перспективи розвитку правового регулювання публічних відносин: запрошення до дискусії: матеріали науково-практичного семінару (м. Чернігів, 12 грудня 2018 р.) / за заг. ред. В. А. Рудик; Чернігів. нац. технол. ун-т. – Чернігів: ЧНТУ, 2019. – C. 47-50.

10. Отрошко С. А. Деякі проблеми законодавства України про адміністративну відповідальність / Проблеми та перспективи розвитку правового регулювання публічних відносин: запрошення до дискусії: матеріали науково-практичного семінару (м. Чернігів, 12 грудня 2018 р.) / за заг. ред. В. А. Рудик; Чернігів. нац. технол. ун-т. – Чернігів: ЧНТУ, 2019. – С. 83-87.

11. Рибалко Ю. І. Види центральних органів виконавчої влади в Україні / Проблеми та перспективи розвитку правового регулювання публічних відносин: запрошення до дискусії: матеріали науково-практичного семінару (м. Чернігів, 12 грудня 2018 р.) / за заг. ред. В. А. Рудик; Чернігів. нац. технол. ун-т. – Чернігів: ЧНТУ, 2019. – С. 121-125.

12. Онищенко Б. В. До проблеми визначення сторін колективного договору / Проблеми та перспективи розвитку правового регулювання публічних відносин: запрошення до дискусії: матеріали науково-практичного семінару (м. Чернігів, 12 грудня 2018 р.) / за заг. ред. В. А. Рудик; Чернігів. нац. технол. ун-т. – Чернігів: ЧНТУ, 2019. – С. 71-76.

13. Шестак О. В. Контроль за діяльністю професійних спілок / Проблеми та перспективи розвитку правового регулювання публічних відносин: запрошення до дискусії: матеріали науково-практичного семінару (м. Чернігів, 12 грудня 2018 р.) / за заг. ред. В. А. Рудик; Чернігів. нац. технол. ун-т. – Чернігів: ЧНТУ, 2019.- С. 165-169.

14. Кравченко О. В. Причини виникнення трудових спорів. / Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина: матеріали VІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих вчених і студентів (м. Чернігів, 16-17 травня 2019 р.). – Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2019. – С. 28-31.

15. Прохоренко С. О. Недоліки існуючої системи доступу до таємної інформації в Україні / Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, (14 листопада 2019 р., м. Полтава). Полтава: Центр фінансово-економічних наукових досліджень, 2019. С. 67-69.

16. Приходько В. О. Підстави застосування заходів процесуального примусу в адміністративному судочинстві / Актуальні питання економіки, фінансів, обліку та права в Україні та світі: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 23 грудня 2019 року): у 5 ч. Полтава ЦФЕНД, 2019. Ч.5. С.14-16.

17. Макогін Н. О. Джерела адміністративно-процесуального права: система та тенденції розвитку / Реалії та перспективи розбудови правової держави в Україні. Збірник – Чернігів: Чернігівський інститут ім. Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2019. – С. 187-191.

18. Паін Р. Д. Відмінність адміністративної відповідальності від інших видів / Реалії та перспективи розбудови правової держави в Україні. Збірник – Чернігів: Чернігівський інститут ім. Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2019. – С. 253-258.

19. Ковальчук О. В. Щодо джерел адміністративного права / Правові реформи в Україні: стан і перспективи розвитку: матеріали міжкафедрального науково-практичного семінару (м. Чернігів, 14 грудня 2019 р.) / за ред. В. Ф. Пузирного, І. М. Колодій, Н. В. Коломієць ; Чернігівський національний технологічний університет. – Чернігів: ЧНТУ, 2019. – С. 55- 59.

20. Саєнко А. В. Угоди про визнання вини (plea bargaining) під час досудового розслідування в США / Удосконалення правових та соціально-економічних механізмів децентралізації регіонів України. Збірник – Чернігів: Чернігівський інститут ім. Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2020. – С. 163 -167. (XII міжнародна науково-практична онлайн-конференція (15 квітня 2020 року)).

21. Бахир Ю. О. Дієве каяття в кримінальному законодавстві країн Європейського Союзу / Правнича наука: традиції та вектори розвитку: матеріали міжкафедрального науково-практичного семінару,Чернігів, 23 квіт. 2020 р.) / за ред. Н. В. Коломієць ; Чернігівський національний технологічний університет, Навчально-науковий інститут права і соціальних технологій. – Чернігів: ЧНТУ, 2020. – С. 5-9.

22. Білоус-Красноставець Я. В. Значення методики розслідування та криміналістична характеристика злочинів спрямованих на заволодіння житлом / Правнича наука: традиції та вектори розвитку: матеріали міжкафедрального науково-практичного семінару,Чернігів, 23 квіт. 2020 р.) / за ред. Н. В. Коломієць ; Чернігівський національний технологічний університет, Навчально-науковий інститут права і соціальних технологій. – Чернігів: ЧНТУ, 2020. – С. 10- 13.

23. Нестеренко Ю. В. Кримінально-правова помилка в законодавстві країн Європейського Союзу / Правнича наука: традиції та вектори розвитку: матеріали міжкафедрального науково-практичного семінару,Чернігів, 23 квіт. 2020 р.) / за ред. Н. В. Коломієць ; Чернігівський національний технологічний університет, Навчально-науковий інститут права і соціальних технологій. – Чернігів: ЧНТУ, 2020. – С. 59-61.

24. Шеховцова Є. А. Проблеми вирішення цивільного позову в кримінальному проваджені / Правнича наука: традиції та вектори розвитку: матеріали міжкафедрального науково-практичного семінару,Чернігів, 23 квіт. 2020 р.) / за ред. Н. В. Коломієць ; Чернігівський національний технологічний університет, Навчально-науковий інститут права і соціальних технологій. – Чернігів: ЧНТУ, 2020. – С. 117- 125.

25. Гармаш В. С. Функціональна спрямованість діяльності прокурора у підготовчому судовому провадженні / Юність науки – 2020: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства (м. Чернігів, 23-24 квітня 2020 року): збірка тез Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених. — Чернігів: ЧНТУ, 2020.- С. 492-494.

26. Жернова М. Г. Основні аспекти взаємодії прокуратури із засобами масової інформації / Юність науки – 2020: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства (м. Чернігів, 23-24 квітня 2020 року): збірка тез Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених. — Чернігів: ЧНТУ, 2020. — С. 505-507.

27. Лесун А. Є. Особливості правового статусу прокурорів спеціалізованої антикорупційної прокуратури / Юність науки – 2020: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства (м. Чернігів, 23-24 квітня 2020 року): збірка тез Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених. — Чернігів: ЧНТУ, 2020. — С. 536-538.

28. Калітник О. О. Мета та актуальність створення спеціалізованої антикорупційної прокуратури / Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина: матеріали VІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих вчених і студентів (м. Чернігів, 14-15 травня 2020 р.). – Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2020. — С. 185-187.

29. Козак О. С. Зміна обвинувачення прокурором: проблемний аспект / Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина: матеріали VІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих вчених і студентів (м. Чернігів, 14-15 травня 2020 р.). – Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2020. — С. 189-191.

30. Лось А. Ю. Представництво інтересів держави в суді як функція прокуратури України / Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина: матеріали VІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих вчених і студентів (м. Чернігів, 14-15 травня 2020 р.). – Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2020. — С. 204-206.

31. Патук А. А. Історія та етапи становлення прокуратури в Україні / Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина: матеріали VІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих вчених і студентів (м. Чернігів, 14-15 травня 2020 р.). – Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2020. — С. 218-221.

Наукове керівництво ВКР здобувачів вищої освіти за другим (магістерським) рівнем:

1. Ігнатьєв Я. І. Адміністративні стягнення та порядок їх накладення за порушення митних правил.

2. Ісмаілова Ч. Х. Неповнолітні як суб’єкт адміністративної відповідальності.

3. Ковальчук О. В. Джерела адміністративного права.

4. Прохоренко С. О. Правове регулювання доступу до таємної інформації.

5. Брижко М. В. Специфіка правового регулювання трудової діяльності самозайнятих осіб в Україні.

6. Заяць А. Р. Адміністративно-правові механізми забезпечення безпеки дорожнього руху підрозділами Національної поліції.

7. Іващенко М. О. Конкурсний відбір при прийнятті на державну службу.

8. Алтабасов Б. Л. Адміністративно-правовий статус профспілок в Україні.

9. Вікторовський В. В. Сучасний стан та перспективи розвитку адміністративної юстиції в рамках адміністративної реформи.

10. Матвієнко І. М. Адміністративна відповідальність керівника державного підприємства, установи, організації в Україні.

11. Косун О. С. Правове регулювання індивідуальних та колективних трудових спорів в Україні.

12. Музика С. П. Проблеми захисної функції профспілок в умовах ринкової економіки.

13. Шклярук А. В. Правове регулювання спеціальної дисциплінарної відповідальності працівників за законодавством України.

14. Дерев’янко В. М. Актуальні проблеми охорони праці за законодавством України.

15. Іващенко Т. Б. Зміст і значення колективного договору в ринкових умовах господарювання та шляхи його удосконалення.

16. Бахир Ю. О. Теоретико-правові проблеми звільнення від кримінальної відповідальності у зв‘язку з дійовим каяттям.

17. Білоус-Красноставець Я. В. Методика розслідування злочинів, що спрямовані на заволодіння житлом.

18. Нестеренко Ю В. Поняття юридичної помилки та її правове значення.

19. Саєнко А. В. Досудове розслідування.

20. Шеховцова Є. А. Цивільний позов у кримінальному провадженні.

доц. Шестак Л. В.

1. Пророченко В. В. Мотив і мета – факультативні ознаки суб’єктивної сторони адміністративного правопорушення // Наука, освіта, суспільство: інструменти і механізми сучасного інноваційного розвитку: матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 30–31 березня 2018 р.) / ГО «Інститут інноваційної освіти»; Науково-навчальний центр прикладної інформатики НАН України. – Київ: ГО «Інститут інноваційної освіти», 2018. – С. 163-166.

Пророченко В., Старенок І. Оплатне вилучення предмета правопорушення: проблема застосування в сучасних умовах // Інновації ХХІ століття: збірник тез доповідей ХХ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Вінниця, 25 травня 2018 року). – Ч. 9. — С 81-85.

Приходько В. О. Про центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом / Проблеми захисту прав та свобод людини та громадянина: матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів (м. Чернігів, 16-17 травня 2018 року). – С. 44-48.

База К. Т. Адміністративна відповідальність за правопорушення у сфері торгівлі / Проблеми захисту прав та свобод людини та громадянина: матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів (м. Чернігів, 16-17 травня 2018 року). – С.8-11.

Гранкова Х. М. Особливості адміністративної відповідальності іноземців та осіб без громадянства / Проблеми захисту прав та свобод людини та громадянина: матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів (м. Чернігів, 16-17 травня 2018 року). – С.17-20.

Макогін Н. О. Адміністративна відповідальність неповнолітніх: поняття, функції та особливості / Юність науки – 2019: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства (м. Чернігів, 17-18 квітня 2019 року): збірка тез Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених. Частина 2. — Чернігів: ЧНТУ, 2019. — С.97-99.

Хименко А. О. Розмежування крайньої необхідності і необхідної оборони / Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина: матеріали VІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих вчених і студентів (м. Чернігів, 16-17 травня 2019 р.). – Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2019. – С.68-71.

Кравченко О. В. Окремі проблеми адміністративної відповідальності за керування транспортним засобом у стані сп’яніння. — ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Право», спеціалізації «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»; Запорізький національний університет, 21.03.2019 р. – Отримав сертифікат учасника.

Кравченко В. Я. Адміністративна відповідальність: загально-теоретичний аспект / Правові реформи в Україні: реалії сьогодення: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 17-18 квітня 2020 року). Харків: ГО «Асоціація аспірантів-юристів», 2020. — С. 41-45.

Кравченко В. Я. Деякі аспекти адміністративної відповідальності неповнолітніх / Правові системи суспільства: сучасні проблеми та перспективи розвитку: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Львів, 20-21 листопада 2020 р. — Львів: Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив», 2020. Ч. 2. — С.42-46.

Щербак К. А. Заняття проституцією як адміністративне правопорушення / Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина: матеріали VІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих вчених і студентів (м. Чернігів, 14-15 травня 2020 р.). Чернігів: Нац. ун-т «Чернігівська політехніка», 2020. С. 85-89.

Стеченко К. Л. Застосування вогнепальної зброї правоохоронцями як захід адміністративного припинення / Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина: матеріали VІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих вчених і студентів (м. Чернігів, 14-15 травня 2020 р.). Чернігів: Нац. ун-т «Чернігівська політехніка», 2020. С. 73-77.

Іванок Д. В. Проблеми роподілу повноважень Президента і Кабінету Міністрів України у сфері державного управління / Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина: матеріали VІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих вчених і студентів (м. Чернігів, 14-15 травня 2020 р.). Чернігів: Нац. ун-т «Чернігівська політехніка», 2020. С. 30-33.

Трошко А. В. До питання про поняття та ознаки адміністративних правовідносин / Актуальні питання державотворення в контексті сучасних цивілізаційних викликів: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (26-27 листопада 2020 р., м. Черкаси). — Черкаси: Східно-Європейський університет імені Рауфа Аблязова, 2020. — С. 173-175.

Кравченко О. В., Менджул К. В. Окремі аспекти адміністративної відповідальності за безквитковий проїзд в громадському транспорті / Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: економіко-управлінські, правові та соціокультурні аспекти: збірник матеріалів ІХ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених (м. Чернігів, 22 грудня 2020 р.) / Черніг. нац. технол. ун-т. – Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2020.

База К. Т. Недоліки законодавства про адміністративну відповідальність та шляхи їх подолання / Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: економіко-управлінські, правові та соціокультурні аспекти: збірник матеріалів ІХ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених (м. Чернігів, 22 грудня 2020 р.) / Черніг. нац. технол. ун-т. – Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2020.

Пророченко В. В., Шестак Л. В. Публічне адміністрування як особливий вид адміністративної діяльності / Актуальні питання державотворення в контексті сучасних цивілізаційних викликів: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (26-27 листопада 2020 р., м. Черкаси). — Черкаси: Східноєвропейський університет імені Рауфа Аблязова, 2020. — С. 153-155.

Наукове керівництво ВКР здобувачів вищої освіти за другим (магістерським) рівнем:

 1. Воскобойник Т. В. Інститут адміністративної відповідальності як самостійний інститут адміністративного права України
 2. Кубарєв Д. В. Правові проблеми адміністративної відповідальності за порушення порядку здійснення розрахунків
 3. Ткаченко О. О. Адміністративно-правовий статус Національної поліції України
 4. Борщ О. М. Адміністративна відповідальність за керування автотранспортом у стані алкогольного сп’яніння
 5. Курпас І. І. Державна політика України в галузі освіти і науки
 6. Пілеко В. В. Адміністративні стягнення: проблеми і перспективи розвитку вітчизняного законодавства

Доцент Литвиненко В.М.

 1. Судак Н.В. Державна соціальна допомога як вид соціального забезпечення / Н.В. Судак/ Проблеми захисту прав та свобод людини та громадянина: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Чернігів, 19-20 травня 2016 року. — С.67-69.
 2. Акуленко Л. М. Особливості надання матеріальної допомоги вимушеним переселенцям / Л.М. Акуленко / Проблеми захисту прав та свобод людини та громадянина: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Чернігів, 19-20 травня 2016 року. — С. 45-49.
 3. Симонок Д. С. Особливості соціального забезпечення в європейському союзі та можливість апробації позитивного досвіду для України [Текст] / Д.С.Симонок / Проблеми захисту прав та свобод людини та громадянина: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Чернігів, 19-20 травня 2016 року. — С.63-67.
 4. Погребець О. М. Основні питання соціального захисту студентської молоді в Україні [Текст] / О. М. Погребець / Проблеми захисту прав та свобод людини та громадянина: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Чернігів, 19-20 травня 2016 року. — С.58-63.
 5. Біжовець Ю. С. Специфіка організації соціальної реабілітації дітей, що мають особливі потреби у Німеччині / Проблеми захисту прав та свобод людини та громадянина: матеріали IV всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вченів і студентів, м. Чернігів, 17-18 травня 2017 року. – С. 14-18.
 6. Шванська А. О. Встановлення інвалідності за законодавством України та зарубіжних країн / Проблеми захисту прав та свобод людини та громадянина: матеріали IV всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вченів і студентів, м. Чернігів, 17-18 травня 2017 року. — С. 92-95.
 7. Бабич Д. С. «Мейнстрімінг» інвалідності та соціальна інклюзія як стратегії освітньої політики (на прикладі США) / Проблеми захисту прав та свобод людини та громадянина: матеріали IV всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вченів і студентів, м. Чернігів, 17-18 травня 2017 року. — С. 11-14.
 8. Коваленко К. О. Моделі інвалідності: минуле та сучасність / Проблеми захисту прав та свобод людини та громадянина: матеріали IV всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вченів і студентів, м. Чернігів, 17-18 травня 2017 року. — С. 44-48.
 9. Бушко Н. С. Зарубіжний досвід реабілітації осіб з функціональними обмеженнями / Проблеми захисту прав та свобод людини та громадянина: матеріали IV всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вченів і студентів, м. Чернігів, 17-18 травня 2017 року – С. 20-23.
 10. 10. Грицай С. О. Щодо спеціального статусу людей з інвалідністю / Проблеми захисту прав та свобод людини та громадянина: матеріали IV всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вченів і студентів, м. Чернігів, 17-18 травня 2017 року. — С. 28-32.
 11. Чередниченко I. С. Щодо питання забезпечення осiб з iнвалiднiстю автомобiлями / Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: економіко-правлінські, правові та соціокультурні аспекти: збірник матеріалівVІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених(м. Чернігів, 14 грудня2017 р.) – Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2017. – С. 499-501.
 12. Петренко І. В. Деякі питання попередження насильства в сім’ї щодо дітей / Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: економіко-правлінські, правові та соціокультурні аспекти: збірник матеріалівVІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених(м. Чернігів, 14 грудня2017 р.) – Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2017. – С. 448-452.
 13.  Нестеренко Ю. В. Про правове становище осіб з інвалідністю та їх місце в українському суспільстві / Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: економіко-правлінські, правові та соціокультурні аспекти: збірник матеріалівVІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених(м. Чернігів, 14 грудня2017 р.) – Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2017. – С. 439-442.
 14. Бондар В. В. Щодо соціального захисту дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування / Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: економіко-правлінські, правові та соціокультурні аспекти: збірник матеріалівVІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених(м. Чернігів, 14 грудня2017 р.) – Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2017. – С. 314-317
 15. Єременко І. В. Правові основи адміністративної відповідальності за порушення законодавства про працю / Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: економіко-правлінські, правові та соціокультурні аспекти: збірник матеріалів VІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених(м. Чернігів, 14 грудня 2017 р.) – Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2017. – С. 352-355
 16. Товста В. С. Сутність адміністративно-правового регулювання відносин із соціального обслуговування / Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: економіко-правлінські, правові та соціокультурні аспекти: збірник матеріалівVІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених(м. Чернігів, 14 грудня2017 р.) – Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2017. – С. 487-492
 17. Устименко Я. Д. Проблемні аспекти визначення поняття «дисциплінарний проступок» в трудовому праві / Юність науки–2018: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства: збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Чернігів, 11-12 квітня 2018р.): у 2-х ч. / Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2018. – Ч. 2, С. 173-175.
 18. Кравченко О. В. Трудова правосуб’єктність фізичної особи-роботодавця / Юність науки–2018: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства: збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Чернігів, 11-12 квітня 2018р.): у 2-х ч. / Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2018. – Ч. 2, С. 135-137.
 19. Приходько В. О. Про види загальних дисциплінарних стягнень // Юність науки– 2018: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства: збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Чернігів, 11-12 квітня 2018р.): у 2-х ч. Ч. 2. – Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2018. – С. 164-166.
 20. Перепечай Л. В. Дисциплінарна відповідальність державних службовців / Юність науки–2018: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства: збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Чернігів, 11-12 квітня 2018р.): у 2-х ч. Ч. 2. – Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2018. – С. 151-153.
 21. Менджул К. В. Теоретичне визначення поняття «внутрішній трудовий розпорядок» / Юність науки–2018: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства: збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Чернігів, 11-12 квітня 2018р.): у 2-х ч. Ч. 2. – Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2018. – С. 148-149.
 22. Старенок І. П. До питання про визначення поняття «час відпочинку» та його видів у трудовому праві / Проблеми захисту прав та свобод людини та громадянина: матеріали IV всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вченів і студентів (м. Чернігів 16-17 травня 2018 року). – С.61-65.
 23. Сушко Я. В. Про правову освіту в Україні / Проблеми захисту прав та свобод людини та громадянина: матеріали IV всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вченів і студентів (м. Чернігів 16-17 травня 2018 року). – С. 65-67.
 24. Болуто А. О. Приведення національного трудового законодавства до європейських стандартів як головний принцип його реформування / Проблеми захисту прав та свобод людини та громадянина: матеріали IV всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вченів і студентів (м. Чернігів 16-17 травня 2018 року). – С. 11-14.
 25. Пророченко В. В. Медіація – спосіб альтернативного вирішення конфліктів / Проблеми захисту прав та свобод людини та громадянина: матеріали IV всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вченів і студентів (м. Чернігів 16-17 травня 2018 року). – С. 51-55.
 26. Солоніна Ю. А. Деякі питання безоплатної правової допомоги в Україні / Проблеми захисту прав та свобод людини та громадянина: матеріали IV всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вченів і студентів (м. Чернігів 16-17 травня 2018 року). – С. 58-61.
 27. Гранкова Х. М. Досвід зарубіжних країн щодо надання безоплатної правової допомоги / Проблеми захисту прав та свобод людини та громадянина: матеріали IV всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вченів і студентів (м. Чернігів 16-17 травня 2018 року). – С. 17-20.
 28. Кугук Н. С. Дещо про проблеми працевлаштування молоді в Україні / Актуальні проблеми розвитку територіальних громад. Збірник –Чернігів: Чернігівський інститут ім. Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2019 –С. 227- 234.
 29. Куліш М. О. Додаткові права у сфері праці: забезпечення рівності чи дискримінація? / Актуальні проблеми розвитку територіальних громад. Збірник – Чернігів: Чернігівський інститут ім. Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2019 – С. 234 -241.
 30. Бугай Д.А. Види юридичних клінік / Юність науки – 2019: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства: збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Чернігів, 17-18 квітня2019 р.): у 2-х ч. Ч. 2. – Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2019. – С. 78-80.
 31. Патук А. А. Розвиток та становлення юридичних клінік у світі / Юність науки – 2019: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства: збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Чернігів, 17-18 квітня2019 р.): у 2-х ч. Ч. 2. – Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2019. – С.102 – 105.
 32. Позднякова Ю. Ю. Про працю жінок в Україні / Юність науки – 2019: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства: збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Чернігів, 17-18 квітня2019 р.): у 2-х ч. Ч. 2. – Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2019. – С.111-113.
 33. Дмитрик Ю. А. Медіація: можливості та перспективи розвитку в Україні / Проблеми захисту прав та свобод людини та громадянина: матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених і студентів (м. Чернігів 16-17 травня 2019 року). – С.10-14.
 34. Жернова М. Г. Застосування гарантійних та компенсаційних виплат у трудових відносинах / Проблеми захисту прав та свобод людини та громадянина: матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених і студентів (м. Чернігів 16-17 травня 2019 року). – С.17.22.
 35. Козак О. С.Мінімальна заробітна плата як державна гарантія оплати праці / Проблеми захисту прав та свобод людини та громадянина: матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених і студентів (м. Чернігів 16-17 травня 2019 року). – С.25-28.
 36. Кугук Н. С. Значення безоплатної первинної правової допомоги / Проблеми захисту прав та свобод людини та громадянина: матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених і студентів ( м. Чернігів 16-17 травня 2019 року). – С.31-34.
 37. Лось А. Ю. Загальні аспекти дисциплінарної відповідальності працівників у трудовому праві / Проблеми захисту прав та свобод людини та громадянина: матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених і студентів (м. Чернігів 16-17 травня 2019 року). – С. 36-40.
 38. Макогін Н. О. Професійна етика членів юридичної клініки / Проблеми захисту прав та свобод людини та громадянина: матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених і студентів (м. Чернігів 16-17 травня 2019 року). – С.40-43.
 39. Позднякова Ю. Ю. Правова основа діяльності юридичних клінік в Україні / Проблеми захисту прав та свобод людини та громадянина: матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених і студентів (м. Чернігів 16-17 травня 2019 року). – С.49-52.
 40. Ткач О. Ю. Про охорону праці неповнолітніх в Україні / Проблеми захисту прав та свобод людини та громадянина: матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених і студентів (м. Чернігів 16-17 травня 2019 року). – С.62-65.
 41. Хименко А. О. Види безоплатної правової допомоги / Проблеми захисту прав та свобод людини та громадянина: матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених і студентів (м. Чернігів 16-17 травня 2019 року) – С.65-68.
 42. Кравченко В.Я. Окремі питання змісту та реалізації права на працю в Україні / Реалії та перспективи розбудови правової держави в Україні. Збірник – Чернігів: Чернігівський інститут ім. Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2019 – С. 141-146
 43. Щербак К. А. Трудові права неповнолітніх // Реалії та перспективи розбудови правової держави в Україні. Збірник – Чернігів: Чернігівський інститут ім. Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2019. – С.412-416
 44.  Мишаста К. Б. Про переваги офіційного працевлаштування України // «Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: економіко-управлінські, правові та соціокультурні аспекти»: збірник матеріалів VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених (м. Чернігів, 17 грудня 2019 р.). – Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2019. – С.339-341
 45.  Макогін Н. О. Проблеми пенсійного забезпечення в солідарній системі України / Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: економіко-управлінські, правові та соціокультурні аспекти: збірник матеріалів VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених (м. Чернігів, 17 грудня 2019 р.). – Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2019. – С. 323-327.
 46. Стеченко К. Л. Державні гарантії у сфері зайнятості населення / Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: економіко-управлінські, правові та соціокультурні аспекти: збірник матеріалів VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених (м. Чернігів, 17 грудня 2019 р.). – Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2019. – С.387-391.
 47.  Щербак К. А., Литвиненко В. М. Особливості праці жінок / Удосконалення правових та соціально-економічних механізмів децентралізації регіонів України. Збірник – Чернігів: Чернігівський інститут ім. Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2020. – С.227-234.
 48.  Стеченко К. Л., Литвиненко В. М. Деякі особливості спеціальної дисциплінарної відповідальності працівників за законодавством України / Удосконалення правових та соціально-економічних механізмів децентралізації регіонів України. Збірник. – Чернігів: Чернігівський інститут ім. Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2020. – С. 193-204.
 49.  Кравченко В. Я. Окремі питання дисциплінарної відповідальності працівників / Юність науки – 2020: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства: збірник тез доповідей Х Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Чернігів, 23-24 квітня 2020 р.) / Національний університет «Чернігівська політехніка». – Чернігів: ЧНТУ, 2020. – С.523-525.
 50.  Стеченко К. Л. Правова допомога в юридичних клініках / Юність науки – 2020: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства: збірник тез доповідей Х Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Чернігів, 23-24 квітня 2020 р.) / Національний університет «Чернігівська політехніка». – Чернігів: ЧНТУ, 2020. – С. 598-600.
 51.  Щербак К. А. Щодо етичних правил клініциста / Юність науки – 2020: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства: збірник тез доповідей Х Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Чернігів, 23-24 квітня 2020 р.) / Національний університет «Чернігівська політехніка». – Чернігів: ЧНТУ, 2020. – С. 616-618.
 52.  Кравченко В. Я. Деякі питання безоплатної правової допомоги в Україні / Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина: матеріали VІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих учених і студентів (м. Чернігів, 14-15 травня 2020 р.). – Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2020. – С.49-52.
 53.  Дрозд А. С. Юридичне консультування як основний напрям діяльності юридичної клініки / Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина: матеріали VІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих учених і студентів (м. Чернігів, 14-15 травня 2020 р.). – Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2020. – С.24-27.
 54.  Мишаста К. Б. Правовий нігілізм в Україні / Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина: матеріали VІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих учених і студентів (м. Чернігів, 14-15 травня 2020 р.). – Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2020. – С.60-63.
 55.  Новик Ю. С. Право на охорону праці та гарантії його реалізації / Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина: матеріали VІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих учених і студентів (м. Чернігів, 14-15 травня 2020 р.). – Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2020. – С.65-69.
 56. Пальона А. В., Литвиненко В. М. Особливості визначення поняття «трудовий договір» в законодавстві та доктрині трудового права / Правова держава в сучасних умовах. Збірник – Чернігів: Чернігівський інститут ім. Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2020 – С. 88-93 (VІ регіональна науково-практична конференція (16 жовтня 2020 року)). – Подано до друку
 57. Бокач В. Є., Литвиненко В. М. Класифікація принципів трудового права / Правова держава в сучасних умовах. Збірник – Чернігів: Чернігівський інститут ім. Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2020 – С.31-36. (VІ регіональна науково-практична конференція (16 жовтня 2020 року)) . – Подано до друку
 58. Британ О. В. Про права медичних працівників / Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: економіко-управлінські, правові та соціокультурні аспекти: збірник матеріалів ІХ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених (м. Чернігів, 22 грудня 2020 р.) / Черніг. нац. технол. ун-т. – Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2020. . – Подано до друку
 59. Кот В. В. Системи оплати праці за кордоном / Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: економіко-управлінські, правові та соціокультурні аспекти: збірник матеріалів ІХ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених (м. Чернігів, 22 грудня 2020 р.) / Черніг. нац. технол. ун-т. – Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2020. . – Подано до друку

Науковекове керівництво ВКР здобувачів вищої освіти за другим (магістерським) рівнем:

 1. Адамчик Н. О. Способи захисту права на працю
 2. Єременко І. В. Адміністративна відповідальність за порушення трудового законодавства України
 3. Козлова Х. В. Правове регулювання соціального обслуговування в Україні
 4. Корзюк А. В. Інститут адміністративної відповідальності неповнолітніх осіб в Україні
 5. Майстренко С. В. Строки в законодавстві України про працю
 6. Калініна А. О. Соціальний захист молоді за законодавством України
 7. Наталенко Є. Л. Правовідносини у сфері соціального забезпечення: поняття, види та зміст
 8. Саврацька Ю. М. Охорона праці як об’єкт адміністративно-правового регулювання
 9. Скрипка О. В. Охорона праці державних службовців: теоретико-правовий аспект
 10. Сухоцька І. І. Державні соціальні допомоги як засіб боротьби з бідністю
 11. Товста В. С. Адміністративно-правове регулювання відносин в сфері соціального обслуговування в Україні
 12. Химич О. О. Світовий досвід правового регулювання захисту прав працівників
 13. Лещенко Д. А. Поняття та види юридичної відповідальності суб’єктів правовідносин у сфері соціального забезпечення
 14. Селюк А. С. Державні органи як суб’єкт трудового права
 15. Гапіч Ж. Р. Соціальні послуги як вид соціального забезпечення
 16. Кардаш О. О. Соціальний захист молоді за законодавством України
 17. Симонок Д. С. Соціально-правовий захист безробітних
 18. Очкало О.М. Забезпечення державними соціальними допомогами сімей з дітьми в Україні та Чернігівській області
 19. Ікрамов А. М. Актуальні проблеми охорони праці за законодавством України
 20. Пантелієнко Г. М. Працівники поліції як спеціальні суб’єкти трудового права

доцент Чічкань М.В.

 1. Мальцева Д. М. Національне законодавство щодо гендерної рівності у сфері праці / Проблеми захисту прав та свобод людини та громадянина: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Чернігів, 19-20 травня 2016 року;
 2. Шульга С. С. Окремі питання правового регулювання робочого часу в Україні / Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина: матеріали IV Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих вчених і студентів (м. Чернігів, 17-18 травня 2017 р.). — Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2017. — С. 98-101.
 3. Молибога К. С. Трудова дисципліна та методи її забезпечення / Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина: матеріали IV Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих вчених і студентів (м. Чернігів, 17-18 травня 2017 р.). — Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2017. — С. 51-54.
 4. Губко М. М. Правові підстави припинення трудового договору з ініціативи працівника / Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина: матеріали IV Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих вчених і студентів (м. Чернігів, 17-18 травня 2017 р.). — Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2017. — С. 32-35.
 5. Пискун О. М. Щодо питання робочого часу та часу відпочинку осіб з інвалідністю за законодавством України / Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина: матеріали IV Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих вчених і студентів (м. Чернігів, 17-18 травня 2017 р.). — Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2017. — С. 65-67.
 6. Бабіч К. О. Проблеми застосування принципу заборони дискримінації у сфері праці та зайнятості / Проблеми соціального права та законодавства в умовах реформ та євроінтеграції: матеріали науково-практичного семінару ( м. Чернігів, 9 грудня 2016 р.) / за заг. ред. В.А. Рудик – Чернігів: ЧНТУ, 2016. – 172 с.
 7. Джола К. А. Гарантії трудових прав працівників та шляхи їх удосконалення / Проблеми соціального права та законодавства в умовах реформ та євроінтеграції: матеріали науково-практичного семінару ( м. Чернігів, 9 грудня 2016 р.) / за заг. ред. В.А. Рудик – Чернігів: ЧНТУ, 2016. – 172 с.
 8. Ландар В. А. Міжнародні стандарти права на працю / Проблеми соціального права та законодавства в умовах реформ та євроінтеграції: матеріали науково-практичного семінару ( м. Чернігів, 9 грудня 2016 р.) / за заг. ред. В.А. Рудик – Чернігів: ЧНТУ, 2016. – 172 с.
 9. Кіяшко Р. О. Поняття та структура адміністративних правовідносин / Правові реформи в Україні: стан і перспективи розвитку: матеріали міжкафедрального науково-практичного семінару (м. Чернігів, 14 грудня 2019 р.) / за ред. В. Ф. Пузирного, І. М. Колодій, Н. В. Коломієць; Чернігівський національний технологічний університет. – Чернігів: ЧНТУ, 2019. – С. 49 -55.
 10. Бугай Д.А. Проблеми соціального захисту учасників бойових дій в Україні / Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина: матеріали VІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих вчених і студентів (м. Чернігів, 14-15 травня 2020 р.). – Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2020. – С.13-16.
 11. Гапон К.С., Горошко О.О. Солідарна система загального пенсійного страхування як базовий рівень пенсійного забезпечення в Україні / Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина: матеріали VІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих вчених і студентів (м. Чернігів, 14-15 травня 2020 р.). – Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2020. – С. 16-18.
 12. Івахненко Ю.М. Соціальний захист бездомних осіб в Україні: окремі правові питання / Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина: матеріали VІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих вчених і студентів (м. Чернігів, 14-15 травня 2020 р.). – Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2020. – С.33-36.
 13.  Чалкова І.Ю. Загальнообовꞌязкове державне пенсійне страхування як державна гарантія права на соціальний захист / Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина: матеріали VІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих вчених і студентів (м. Чернігів, 14-15 травня 2020 р.). – Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2020. – С.80-83.
 14. Кравченко В. Я. Зaгaльнoтeoрeтичний aспeкт дoкaзiв у aдмiнiстрaтивнoму судoчинствi Укрaїни / Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: економіко-управлінські, правові та соціокультурні аспекти: збірник матеріалів ІХ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених (м. Чернігів, 22 грудня 2020 р.) / Черніг. нац. технол. ун-т. – Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2020. — Подано до друку.
 15. Кривенко В. О. Соціально-правовий захист учасників бойових дій: окремі питання / Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: економіко-управлінські, правові та соціокультурні аспекти: збірник матеріалів ІХ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених (м. Чернігів, 22 грудня 2020 р.) / Черніг. нац. технол. ун-т. – Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2020. — Подано до друку.
 16. Чалкова І. Ю. Право соціального забезпечення як сучасна галузь права: окремі питання / Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: економіко-управлінські, правові та соціокультурні аспекти: збірник матеріалів ІХ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених (м. Чернігів, 22 грудня 2020 р.) / Черніг. нац. технол. ун-т. – Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2020. — Подано до друку.
 17. Щербак К. А. Докази в адміністративному процесі: поняття та джерела / Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: економіко-управлінські, правові та соціокультурні аспекти: збірник матеріалів ІХ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених (м. Чернігів, 22 грудня 2020 р.) / Черніг. нац. технол. ун-т. – Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2020. — Подано до друку.
 18. Хамраєва А. А. Інституційні засади розвитку пенсійної системи України / Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: економіко-управлінські, правові та соціокультурні аспекти: збірник матеріалів ІХ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених (м. Чернігів, 22 грудня 2020 р.) / Черніг. нац. технол. ун-т. – Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2020. — Подано до друку.

Наукове керівництво ВКР здобувачів вищої освіти за другим (магістерським) рівнем:

 1. Кужель О. Г. Розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця у зв’язку з винними діями працівника.
 2. Таран І. С. Соціальний захист осіб похилого віку: міжнародні стандарти та національне законодавство.
 3. Бабіч К. О. Міжнародні стандарти заборони дискримінації в сфері праці та зайнятості.
 4. Джола К. А. Гарантії трудових прав працівників та шляхи їх удосконалення.
 5. Дудник І. О. Соціальний захист сімей з дітьми в Україні: теоретичний та практичний аспект.
 6. Ландар В. А. Міжнародні стандарти права на працю.
 7. Авдієнко В. В. Проблеми реформування трудового права України в умовах ринкової економіки.
 8. Дяченко Р. М. Сучасний стан та шляхи удосконалення колективно-договірного регулювання праці в ринкових умовах.
 9. Кугук С. М. Правове регулювання державного соціального страхування.
 10. Гейко С. М. Страхові випадки як юридичні факти в обов’язковому соціальному страхуванні
 11. Джола О. М. Джерела та тенденції розвитку трудового права України.
 12. Юхименко Е.В. Проблеми сучасного стану соціального захисту ветеранів війни в Чернігівській області.
 13. Бондаренко Н. С. Трудові спори з приводу розірвання трудового договору з ініціативи роботодаця
 14. Демченко Ю. С. Правове регулювання проходження служби в митних органах.
 15. Кіяшко Р. О. Матеріальні та процесуальні адміністративні правовідносини: поняття, зміст та правова природа.

ст. викл. Козинець І. Г.

 1. Немченко Н. Ю. Оподаткування доходів фізичних осіб: зарубіжний досвід / Юність науки – 2016: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства: збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Чернігів, 18-19 травня 2016 р.): у 7 ч. Ч.5. — Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2016. –С. 96-100.
 2. Пономаренко О. В. Правова природа та поняття дефолту / Юність науки – 2016: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства: збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Чернігів, 18-19 травня 2016 р.): у 7 ч. Ч.5. — Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2016. – С. 103-107.
 3. Дитюк Ю. О. Валютне регулювання: зарубіжний досвід та вітчизняна практика / Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: економіко-управлінські, правові та соціокультурні аспекти: збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції студентів, аспірантів і молодих учених (м. Чернігів, 23 грудня 2016 р.) – Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2016. – С.321-324.
 4. Ховпун О. О. Оподаткування доходів фізичних осіб: зарубіжний досвід / Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: економіко-управлінські, правові та соціокультурні аспекти: збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції студентів, аспірантів і молодих учених (м. Чернігів, 23 грудня 2016 р.) – Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2016. – С.397-399.
 5. Приходько В. О. Особливості правового становища вільновідпущеників і рабів у Стародавньому Римі / Юність науки – 2017: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства: збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Чернігів, 26-27 квітня 2017 р.). — Чернігів: ЧНТУ, 2017. – С.391-393.
 6. Акуленко О. В. Оподаткування доходів фізичних осіб: український та зарубіжний досвід / Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина: тези доповідей IV Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених і студентів (м. Чернігів, 17-18 травня 2017 р.). – Чернігів: ЧНТУ, 2017. – С.106-109.
 7. Гранкова Х. М. Захист прав власності в римському приватному праві / Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина: тези доповідей IV Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених і студентів (м. Чернігів, 17-18 травня 2017 р.). – Чернігів: ЧНТУ, 2017. – С.124-127.
 8. Коршун А. С. Досвід зарубіжних країн у сфері соціального страхування / Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина: тези доповідей IV Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених і студентів (м. Чернігів, 17-18 травня 2017 р.). – Чернігів: ЧНТУ, 2017. – С.156-159.
 9. Мулач Т. С. Підходи щодо визначення поняття та змісту банківської таємниці / Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина: тези доповідей IV Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених і студентів (м. Чернігів, 17-18 травня 2017 р.). – Чернігів: ЧНТУ, 2017. – С.174-178.
 10. Волкова Д. А. Правовий статус податкових агентів / Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: економіко-управлінські, правові та соціокультурні аспекти: збірник матеріалів VІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених (м. Чернігів, 14 грудня 2017 р.) – Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2017. – Чернигов: Черниг. нац. технол. ун-т, 2017. – С. 328-330.
 11. Ігнатенко С. В. Збір за місця паркування транспортних засобів: особливості застосування в Україні та європейський досвід / Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: економіко-управлінські, правові та соціокультурні аспекти: збірник матеріалів VІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених (м. Чернігів, 14 грудня 2017 р.) – Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2017.– С. 373-376.
 12. Півень Б. О. Податок на додану вартість і його роль у формуванні доходів бюджету / Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: економіко-управлінські, правові та соціокультурні аспекти: збірник матеріалів VІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених (м. Чернігів, 14 грудня 2017 р.) – Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2017. – С. 452-455.
 13. Маньківська К.О. Сутність загального податково-правового режиму заподатковим законодавством України / Юність науки – 2018: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства: збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Чернігів, 11-12 квітня 2018р.): у2-х ч. / Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2018. – Ч. 2: — С.146 – 147.
 14. Моголівець К. М. Становлення та розвиток податкової системи України / Юність науки – 2018: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства: збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Чернігів, 11-12 квітня 2018р.): у2-х ч. / Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2018. – Ч. 2: — С.149 – 151.
 15. Петренко О. Ю. Проблеми розвитку податку на додану вартість у різних країнах світу / Юність науки – 2018: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства: збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Чернігів, 11-12 квітня 2018р.): у2-х ч. / Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2018. – Ч. 2: — С.155 – 156.
 16.  Жежко Д. В. Правовий статус податкових агентів / Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина: матеріали V Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих вчених і студентів (м. Чернігів, 16-17 травня 2018 р.). – Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2018. – С.91-94.
 17. Кошка І. Ю. Поняття та значення податкового контролю в Україні / Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина: матеріали V Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих вчених і студентів (м. Чернігів, 16-17 травня 2018 р.). – Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2018. – С.119-121
 18. Крамар Т. С. Сутність та природа податкового боргу / Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина: матеріали V Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих вчених і студентів (м. Чернігів, 16-17 травня 2018 р.). – Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2018. – С.122-125
 19. Перетятько А. М. Місцеве оподаткування в Україні: сучасний стан / Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина: матеріали V Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих вчених і студентів (м. Чернігів, 16-17 травня 2018 р.). – Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2018. – С.136-139.
 20. Жернова М. Г. Рatria potestas у Стародавньому Римі / Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: економіко-управлінські, правові та соціокультурні аспекти: збірник матеріалів VІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених (м. Чернігів, 12 грудня 2018 р.). — Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2018. — С.269-271.
 21. Левченко М. Ю. Речове та зобов’язальне право у Стародавньому Римі: порівняльний аналіз / Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: економіко-управлінські, правові та соціокультурні аспекти: збірник матеріалів VІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених (м. Чернігів, 12 грудня 2018 р.). — Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2018. — С.338-340.
 22. Лось А. Ю. Спадкування за заповітом у римському приватному праві / Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: економіко-управлінські, правові та соціокультурні аспекти: збірник матеріалів VІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених (м. Чернігів, 12 грудня 2018 р.). — Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2018. — С.341-344.
 23. Хименко А. О. Заповіти у римському приватному праві / Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: економіко-управлінські, правові та соціокультурні аспекти: збірник матеріалів VІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених (м. Чернігів, 12 грудня 2018 р.). — Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2018. — С.459-462.
 24. Волох А. С. Особливості фінансово-правового регулювання місцевих податків та зборів в Україні / Юність науки – 2019: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства: збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Чернігів, 17-18 квітня 2019 р.): у 2-х ч. — Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2019.- Ч. 2. — С.84-87.
 25. Лозицька Я. А. Батьківська влада у Стародавньому Римі / Юність науки – 2019: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства: збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Чернігів, 17-18 квітня 2019 р.): у 2-х ч. — Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2019. — Ч. 2. — С.95-97.
 26. Старенок І. П. Захист права власності в римському приватному праві / Юність науки – 2019: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства: збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Чернігів, 17-18 квітня 2019 р.): у 2-х ч. — Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2019. — Ч. 2. — С.127-128.
 27. Галета Ю. В. Соціально-економічна сутність і призначення державного бюджету / Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина: матеріали VІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих вчених і студентів (м. Чернігів, 16-17 травня 2019 р.). — Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2019. — С. 85-88.
 28. Задесенець Я. О. Оподаткування доходів фізичних осіб: європейський досвід / Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина: матеріали VІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих вчених і студентів (м. Чернігів, 16-17 травня 2019 р.). — Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2019. — С. 96-98.
 29. Кравченко В. Я. Сервітути в Стародавньому Римі / Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина: матеріали VІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих вчених і студентів (м. Чернігів, 16-17 травня 2019 р.). — Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2019. — С. 125-128.
 30. Сурай А.О. Речове і зобов’язальне право у Стародавньому Римі: порівняльний аналіз / Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина: матеріали VІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих вчених і студентів (м. Чернігів, 16-17 травня 2019 р.). — Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2019. — С. 173-176.
 31. Гармаш В. С. Усунення від права на спадкування / Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: економіко-управлінські, правові та соціокультурні аспекти: збірник матеріалів VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених (м. Чернігів, 17 грудня 2019 р.) Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2019. — С. 227-229.
 32. Жернова М. Г. Поняття та сутність договору довічного утримання / Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: економіко-управлінські, правові та соціокультурні аспекти: збірник матеріалів VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених (м. Чернігів, 17 грудня 2019 р.) Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2019. — С. 237-240.
 33. Калітник О. О. Особливості визнання заповіту недійсним / Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: економіко-управлінські, правові та соціокультурні аспекти: збірник матеріалів VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених (м. Чернігів, 17 грудня 2019 р.) Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2019. — С. 251-253.
 34. Кугук Н. С. Особливості відповідальності професійного зберігача / Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: економіко-управлінські, правові та соціокультурні аспекти: збірник матеріалів VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених (м. Чернігів, 17 грудня 2019 р.) Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2019. — С. 283-285.
 35. Лесун А. Є Цивілістичні аспекти договору позички та збігання / Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: економіко-управлінські, правові та соціокультурні аспекти: збірник матеріалів VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених (м. Чернігів, 17 грудня 2019 р.) Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2019. — С. 297-300.
 36. Лось А. Ю. Правове регулювання банківської таємниці в Україні / Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: економіко-управлінські, правові та соціокультурні аспекти: збірник матеріалів VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених (м. Чернігів, 17 грудня 2019 р.) Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2019. — С. 313-316.
 37. Паін Р. Д. Прогресивне оподаткування доходів фізичних осіб: іноземний досвід та можливості його реалізації в Україні / Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: економіко-управлінські, правові та соціокультурні аспекти: збірник матеріалів VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених (м. Чернігів, 17 грудня 2019 р.) Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2019. — С. 349-351.
 38. Патук А. А. Торговельні марки, як об’єкти цивільних прав / Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: економіко-управлінські, правові та соціокультурні аспекти: збірник матеріалів VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених (м. Чернігів, 17 грудня 2019 р.) Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2019. — С. 352-354.
 39. Позднякова Ю. Ю. Відумерлість спадщини: поняття та юридична природа / Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: економіко-управлінські, правові та соціокультурні аспекти: збірник матеріалів VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених (м. Чернігів, 17 грудня 2019 р.) Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2019. — С. 368-370.
 40. Хименко А. О. Правова природа та поняття дефолту / Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: економіко-управлінські, правові та соціокультурні аспекти: збірник матеріалів VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених (м. Чернігів, 17 грудня 2019 р.) Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2019. — С. 410-412.
 41. Жернова М. Г. Державне соціальне страхування в європейських країнах / Юність науки – 2020: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства: збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Чернігів, 23-24 квітня 2020 р.): у 2-х ч. / Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2020. Ч.2. — С. 507-509.
 42. Коробович А. Ю. Досвід зарубіжних країн у сфері соціального страхування / Юність науки – 2020: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства: збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Чернігів, 23-24 квітня 2020 р.): у 2-х ч. / Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2020. Ч.2. — С. 521-523.
 43. Кугук Н. С. Спрощена система оподаткування: переваги та недоліки для суб’єктів оподаткування / Юність науки – 2020: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства: збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Чернігів, 23-24 квітня 2020 р.): у 2-х ч. / Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2020. Ч.2. — С. 528-529.
 44. Лесун А. Є. Щодо питання про сутність санкції фінансово-правової норми / Юність науки – 2020: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства: збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Чернігів, 23-24 квітня 2020 р.): у 2-х ч. / Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2020. Ч.2. — С. 538-540.
 45. Патук А. А. Впровадження в Україні системи загальнообов’язкового державного соціального медичного страхування на сучасному етапі / Юність науки – 2020: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства: збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Чернігів, 23-24 квітня 2020 р.): у 2-х ч. / Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2020. Ч.2. — С. 568-570.
 46. Перепечай Л. В. Поняття дефолту та перспективи його розвитку в Україні / Юність науки – 2020: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства: збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Чернігів, 23-24 квітня 2020 р.): у 2-х ч. / Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2020. Ч.2. — С. 572-574.
 47. Гармаш В. С. Підстави притягнення до відповідальності за податкові правопорушення за законодавством України / Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина: матеріали VІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих вчених і студентів (м. Чернігів, 14-15 травня 2020 р.). Чернігів: Нац. ун-т «Чернігівська політехніка», 2020. — С. 21-24.
 48. Калітник О. О. Правова природа податкової соціальної пільги при оподаткуванні доходів фізичних осіб в Україні / Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина: матеріали VІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих вчених і студентів (м. Чернігів, 14-15 травня 2020 р.). Чернігів: Нац. ун-т «Чернігівська політехніка», 2020. — С. 36-38.
 49. Біла Г. О. Банківська система: національний і зарубіжний досвід / Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина: матеріали VІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих вчених і студентів (м. Чернігів, 14-15 травня 2020 р.). Чернігів: Нац. ун-т «Чернігівська політехніка», 2020. — С. 10-13.
 50. Коваль А. В. Правові основи участі місцевих громад у бюджетному процесі / Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина: матеріали VІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих вчених і студентів (м. Чернігів, 14-15 травня 2020 р.). Чернігів: Нац. ун-т «Чернігівська політехніка», 2020. — С. 41-44.
 51. Трущенкова А. А. Сутність і наслідки дефолту держави / Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина: матеріали VІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих вчених і студентів (м. Чернігів, 14-15 травня 2020 р.). Чернігів: Нац. ун-т «Чернігівська політехніка», 2020. — С. 77-60.
 52. Козак О. С. Досвід функціонування банківських систем / Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина: матеріали VІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих вчених і студентів (м. Чернігів, 14-15 травня 2020 р.). Чернігів: Нац. ун-т «Чернігівська політехніка», 2020. — С. 44-46.
 53. Мазко Р. М. Державний борг України: стан і ризики / Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина: матеріали VІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих вчених і студентів (м. Чернігів, 14-15 травня 2020 р.). Чернігів: Нац. ун-т «Чернігівська політехніка», 2020. — С. 57-60.
 54. Никипорець І. О. Акцизний податок в Україні: сучасний стан та тенденції розвитку / Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина: матеріали VІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих вчених і студентів (м. Чернігів, 14-15 травня 2020 р.). Чернігів: Нац. ун-т «Чернігівська політехніка», 2020. — С. 63-65.
 55. Тарасенко Д. В. Адміністративно-процесуальна правосуб’єктність / Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: економіко-управлінські, правові та соціокультурні аспекти: збірник матеріалів ІХ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених (м. Чернігів, 22 грудня 2020 р.) / НУ «Чернігівська політехніка». Чернігів: НУ «Чернігівська політехніка», 2020. — Подано до друку.
 56. Сурай А. О. Проблеми правового регулювання при зверненні до адміністративного суду з позовом / Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: економіко-управлінські, правові та соціокультурні аспекти: збірник матеріалів ІХ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених (м. Чернігів, 22 грудня 2020 р.) / НУ «Чернігівська політехніка». Чернігів: НУ «Чернігівська політехніка», 2020. — Подано до друку.
 57. Питель О. В. Підстави і процесуальні форми участі прокурора в усіх стадіях адміністративного процесу / Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: економіко-управлінські, правові та соціокультурні аспекти: збірник матеріалів ІХ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених (м. Чернігів, 22 грудня 2020 р.) / НУ «Чернігівська політехніка». Чернігів: НУ «Чернігівська політехніка», 2020. — Подано до друку.
 58. Шульга А. П. Статус експерта, його права та обов’язки / Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: економіко-управлінські, правові та соціокультурні аспекти: збірник матеріалів ІХ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених (м. Чернігів, 22 грудня 2020 р.) / НУ «Чернігівська політехніка». Чернігів: НУ «Чернігівська політехніка», 2020. — Подано до друку.
 59. Козинець І.Г., Лось А.Ю. Фінансовий моніторинг в Україні: новий етап розвитку. Юридичний науковий електронний журнал. 2020. №2. С. 237-239. DOI https://doi.org/10.32782/2524-0374/2020-2/61
 60. Козинець І.Г. Кравченко О.В. Спрощена система оподаткування в Україні: переваги та недоліки. Юридичний науковий електронний журнал. 2020. №3. С. 242-245. DOI https://doi.org/10.32782/2524-0374/2020-3/58
 61. Козинець І.Г., Приходько В.О. Доходи місцевих бюджетів в умовах децентралізації в Україні. Порівняльно-аналітичне право. 2020. №1. С. 328-331. DOI https://doi.org/10.32782/2524-0390/2020.1.81
 62. Козинець І.Г., Деркач Є. В. Теоретичні підходи до розуміння сутності адмінстративної юстиції в сучасних умовах. Порівняльно-аналітичне право. 2020. № 4. С. Подано до друку

доцент Селецький О.В.(внутрішній сумісник)

 1. Кузьменко А. С. Припинення трудового договору як заключний етап трудових відносин / Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина: матеріали Всеукраїнської. наук.-практ. конф. молодих вчених і студентів (м. Чернігів, 19-20 травня 2016 р.). – Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2016. – С. 14-17.
 2. Ліхороніна О.В. Роль та місце професійних спілок у трудових правовідносинах / Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина: матеріали Всеукраїнської. наук.-практ. конф. молодих вчених і студентів (м. Чернігів, 19-20 травня 2016 р.). – Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2016. – С. 17-20.
 3. Акуленко Л.М. Особливості удосконалення системи правового регулювання атипових форм зайнятості в Україні / Юність науки – 2016: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства: збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Чернігів, 18-19 травня 2016 р.): у 7 ч. / Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2016. – Ч.5. — С. 6-10.
 4. Дейнека К.В. Порівняльний аналіз систем оплати праці за Кодексом законів про працю України та проектом Трудового кодексу України / Юність науки – 2017: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства: збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Чернігів, 26-27 квітня 2017р.): Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2017. – С. 360-361.
 5. Марус А.О. Гарантії трудових прав працівників при зміні трудового договору / Юність науки – 2017: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства: збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Чернігів, 26-27 квітня 2017р.): Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2017. – С. 378-379.
 6. Акуленко О.В. Щодо з’ясування сутності дефініції «робочий час» за трудовим законодавством та правовою доктриною / Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина: матеріали IV Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих вчених і студентів (м. Чернігів, 17-18 травня 2017 р.). – Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2017. – С. 8-10.
 7. Дейнеко В.С. Правове регулювання робочого часу в Україні / Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина: матеріали IV Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих вчених і студентів (м. Чернігів, 17-18 травня 2017 р.). – Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2017. – С. 35-38.
 8. Овчар А.С. Особливості припинення трудових правовідносин з неповнолітніми працівниками / Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина: матеріали IV Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих вчених і студентів (м. Чернігів, 17-18 травня 2017 р.). – Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2017. – С. 58-61.
 9.  Полятикіна А.В. Зміна істотних умов праці як самостійна форма зміни умов трудового договору / Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина: матеріали IV Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих вчених і студентів (м. Чернігів, 17-18 травня 2017 р.). – Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2017. – С. 71-73.
 10. Биховець О.С. Правове регулювання оплати праці державних службовців // Проблеми соціального права та законодавства в умовах реформ та євроінтеграції: матеріали науково-практичного семінару (м. Чернігів, 9 грудня 2016 р.); за заг. ред. В.А.Рудик. — Чернігів: ЧНТУ, 2016. – С. 74-77.
 11. Лях В.С. Щодо питання диференціації тривалості щорічних основних відпусток // Проблеми соціального права та законодавства в умовах реформ та євроінтеграції: матеріали науково-практичного семінару (м. Чернігів, 9 грудня 2016 р.); за заг. ред. В.А.Рудик. — Чернігів: ЧНТУ, 2016. – С. 127-132.
 12. Оселедець І.М. Механізми державного регулювання оплати праці // Проблеми соціального права та законодавства в умовах реформ та євроінтеграції: матеріали науково-практичного семінару (м. Чернігів, 9 грудня 2016 р.); за заг. ред. В.А.Рудик. — Чернігів: ЧНТУ, 2016. – С. 135-139.
 13. Саврацька Ю.М. Сучасний стан та перспективи вдосконалення правового регулювання безпеки праці в Україні // Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: економіко-управлінські, правові та соціокультурні аспекти: збірник матеріалів VІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених (м. Чернігів, 14 грудня 2017 р.) – Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2017. – С. 466-469.
 14. Гарішина А.В. Колективні договори і угоди як акти соціального діалогу / Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина: матеріали V Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих вчених і студентів (м. Чернігів, 16-17 травня 2018 р.). – Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2018. – С. 14-17.
 15. Непопенко К.С. Особливості правового регулювання праці молоді в Україні / Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина: матеріали V Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих вчених і студентів (м. Чернігів, 16-17 травня 2018 р.). – Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2018. – С. 36-39.
 16. Хижняк Ю.А. Трудовий договір як основний юридичний факт виникнення трудових правовідносин / Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина: матеріали V Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих вчених і студентів (м. Чернігів, 16-17 травня 2018 р.). – Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2018. – С. 70-73.
 17. Приходько В. Щодо оцінювання результатів службової діяльності державних службовців / В. Приходько // Реалії та перспективи розбудови правової держави в Україні і світі: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих учених (м. Суми, 17 травня 2019 р.) Суми: Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2019. – С. 277-280.

Наукове керівництво ВКР здобувачів вищої освіти за другим (магістерським) рівнем:

 1. Божко Т. В. Іноземці та особи без громадянства: співвідношення адміністративно-правового та трудоправового статусів
 2. Боровик П. О. Трудова міграція як предмет адміністративно-правового регулювання
 3. Біленко С. О. Звільнення з державної служби як засіб боротьби з корупцією
 4. Заїка А. В. Адміністративно-правове регулювання статусу державного службовця в Україні
 5. Новик Н. С. Теоретико-прикладні засади правового регулювання трудових правовідносин працівників прокуратури
 6. Запека А. С. Система правового регулювання атестації працівників та державних службовців в Україні
 7. Демченко І. О. Проблеми правового регулювання припинення трудових договорів за законодавством України та шляхи їх вирішення
 8. Ольховик А. В. Забезпечення зайнятості та гарантії прав громадян на працю в Україні
 9. Сенченко Ю. О. Законодавство про відпустки та практика його застосування (керівництво випускної кваліфікаційної роботи студента)
 10. Сябрук О. А. Правове регулювання охорони праці жінок, молоді та інвалідів
 11. Тюткало М. В. Організаційно-правові форми охорони праці за законодавством України
 12. Халамей Ю. С. Проблеми правового регулювання оплати праці за законодавством України та шляхи їх вирішення
 13. Биховець О. С. Правове регулювання праці державних службовців
 14. Лях В. С. Щорічні оплачувані відпустки за національними та зарубіжним законодавством: порівняльно-правовий аспект
 15. Оселедець І. М. Право на оплату праці та юридичні гарантії його реалізації
 16. Шевченко О. А. Правові основи соціального діалогу у сфері праці
  1. Івашко С. В. Правове регулювання дисципліни праці в нових умовах господарювання
 1. Алтобасов Б. Л. Становлення профспілок в Україні за часів незалежності / «Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: економіко-управлінські, правові та соціокультурні аспекти»: збірник матеріалів VІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених (м. Чернігів, 14 грудня 2017 р.) – Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2017. — С. 296-298.
 2. Матвієнко І. М. Структура відповідальності керівника державного підприємства, установи та шляхи її оптимізації / «Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: економіко-управлінські, правові та соціокультурні аспекти»: збірник матеріалів VІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених (м. Чернігів, 14 грудня 2017 р.) – Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2017. — С. 429-432.
 3. Брижко М. В. Щодо поняття самозайнятих осіб в Україні / «Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: економіко-управлінські, правові та соціокультурні аспекти»: збірник матеріалів VІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених (м. Чернігів, 14 грудня 2017 р.) – Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2017. — С. 317-319.
 4. Вікторовський В. В. Правове регулювання адміністративної юстиції в Україні / «Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: економіко-управлінські, правові та соціокультурні аспекти»: збірник матеріалів VІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених (м. Чернігів, 14 грудня 2017 р.) – Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2017. — С. 325-328.
 5. Заяць А. Р. Роль Національної поліції у забезпеченні безпеки дорожнього руху / «Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: економіко-управлінські, правові та соціокультурні аспекти»: збірник матеріалів VІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених (м. Чернігів, 14 грудня 2017 р.) – Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2017. — С. 359-363.
 6. Іващенко М. О. Деякі питання відбору кадрів на державну службу у Великобританії та Франції: досвід для України / «Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: економіко-управлінські, правові та соціокультурні аспекти»: збірник матеріалів VІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених (м. Чернігів, 14 грудня 2017 р.) – Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2017. — С. 370-373.
 7. Приходько Д. Д. Правове регулювання оплати праці державних службовців на сучасному етапі / «Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: економіко-управлінські, правові та соціокультурні аспекти»: збірник матеріалів VІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених (м. Чернігів, 14 грудня 2017 р.) – Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2017. – С. 461-464.
 8. Волох А. С. Заробітна плата як соціально-економічна категорія. / Юність науки – 2018: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства: збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Чернігів, 11-12 квітня 2018р.): у 2-х ч. / Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2018. – Ч. 2. – С. 108-110.
 9. Коротка О. В. Система й завдання митних органів України. До питання про зниження віку адміністративної відповідальності неповнолітніх / Проблеми та перспективи розвитку правового регулювання публічних відносин: запрошення до дискусії: матеріали науково-практичного семінару (м. Чернігів, 12 грудня 2018 р.) / за заг. ред. В. А. Рудик; Чернігів. нац. технол. ун-т. – Чернігів: ЧНТУ, 2019. – C. 47-50.
 10. Отрошко С. А. Деякі проблеми законодавства України про адміністративну відповідальність / Проблеми та перспективи розвитку правового регулювання публічних відносин: запрошення до дискусії: матеріали науково-практичного семінару (м. Чернігів, 12 грудня 2018 р.) / за заг. ред. В. А. Рудик; Чернігів. нац. технол. ун-т. – Чернігів: ЧНТУ, 2019. – С. 83-87.
 11. Рибалко Ю. І. Види центральних органів виконавчої влади в Україні / Проблеми та перспективи розвитку правового регулювання публічних відносин: запрошення до дискусії: матеріали науково-практичного семінару (м. Чернігів, 12 грудня 2018 р.) / за заг. ред. В. А. Рудик; Чернігів. нац. технол. ун-т. – Чернігів: ЧНТУ, 2019. – С. 121-125.
 12. Онищенко Б. В. До проблеми визначення сторін колективного договору / Проблеми та перспективи розвитку правового регулювання публічних відносин: запрошення до дискусії: матеріали науково-практичного семінару (м. Чернігів, 12 грудня 2018 р.) / за заг. ред. В. А. Рудик; Чернігів. нац. технол. ун-т. – Чернігів: ЧНТУ, 2019. – С. 71-76.
 13. Шестак О. В. Контроль за діяльністю професійних спілок / Проблеми та перспективи розвитку правового регулювання публічних відносин: запрошення до дискусії: матеріали науково-практичного семінару (м. Чернігів, 12 грудня 2018 р.) / за заг. ред. В. А. Рудик; Чернігів. нац. технол. ун-т. – Чернігів: ЧНТУ, 2019.- С. 165-169.
 14. Кравченко О. В. Причини виникнення трудових спорів. / Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина: матеріали VІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих вчених і студентів (м. Чернігів, 16-17 травня 2019 р.). – Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2019. – С. 28-31.
 15. Прохоренко С. О. Недоліки існуючої системи доступу до таємної інформації в Україні / Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, (14 листопада 2019 р., м. Полтава). Полтава: Центр фінансово-економічних наукових досліджень, 2019. С. 67-69.
 16. Приходько В. О. Підстави застосування заходів процесуального примусу в адміністративному судочинстві / Актуальні питання економіки, фінансів, обліку та права в Україні та світі: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 23 грудня 2019 року): у 5 ч. Полтава ЦФЕНД, 2019. Ч.5. С.14-16.
 17. Макогін Н. О. Джерела адміністративно-процесуального права: система та тенденції розвитку / Реалії та перспективи розбудови правової держави в Україні. Збірник – Чернігів: Чернігівський інститут ім. Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2019. – С. 187-191.
 18. Паін Р. Д. Відмінність адміністративної відповідальності від інших видів / Реалії та перспективи розбудови правової держави в Україні. Збірник – Чернігів: Чернігівський інститут ім. Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2019. – С. 253-258.
 19. Ковальчук О. В. Щодо джерел адміністративного права / Правові реформи в Україні: стан і перспективи розвитку: матеріали міжкафедрального науково-практичного семінару (м. Чернігів, 14 грудня 2019 р.) / за ред. В. Ф. Пузирного, І. М. Колодій, Н. В. Коломієць ; Чернігівський національний технологічний університет. – Чернігів: ЧНТУ, 2019. – С. 55- 59.
 20. Саєнко А. В. Угоди про визнання вини (plea bargaining) під час досудового розслідування в США / Удосконалення правових та соціально-економічних механізмів децентралізації регіонів України. Збірник – Чернігів: Чернігівський інститут ім. Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2020. – С. 163 -167. (XII міжнародна науково-практична онлайн-конференція (15 квітня 2020 року)).
 21. Бахир Ю. О. Дієве каяття в кримінальному законодавстві країн Європейського Союзу / Правнича наука: традиції та вектори розвитку: матеріали міжкафедрального науково-практичного семінару,Чернігів, 23 квіт. 2020 р.) / за ред. Н. В. Коломієць ; Чернігівський національний технологічний університет, Навчально-науковий інститут права і соціальних технологій. – Чернігів: ЧНТУ, 2020. – С. 5-9.
 22. Білоус-Красноставець Я. В. Значення методики розслідування та криміналістична характеристика злочинів спрямованих на заволодіння житлом / Правнича наука: традиції та вектори розвитку: матеріали міжкафедрального науково-практичного семінару,Чернігів, 23 квіт. 2020 р.) / за ред. Н. В. Коломієць ; Чернігівський національний технологічний університет, Навчально-науковий інститут права і соціальних технологій. – Чернігів: ЧНТУ, 2020. – С. 10- 13.
 23. Нестеренко Ю. В. Кримінально-правова помилка в законодавстві країн Європейського Союзу / Правнича наука: традиції та вектори розвитку: матеріали міжкафедрального науково-практичного семінару,Чернігів, 23 квіт. 2020 р.) / за ред. Н. В. Коломієць ; Чернігівський національний технологічний університет, Навчально-науковий інститут права і соціальних технологій. – Чернігів: ЧНТУ, 2020. – С. 59-61.
 24.  Шеховцова Є. А. Проблеми вирішення цивільного позову в кримінальному проваджені / Правнича наука: традиції та вектори розвитку: матеріали міжкафедрального науково-практичного семінару,Чернігів, 23 квіт. 2020 р.) / за ред. Н. В. Коломієць ; Чернігівський національний технологічний університет, Навчально-науковий інститут права і соціальних технологій. – Чернігів: ЧНТУ, 2020. – С. 117- 125.
 25. Гармаш В. С. Функціональна спрямованість діяльності прокурора у підготовчому судовому провадженні / Юність науки – 2020: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства (м. Чернігів, 23-24 квітня 2020 року): збірка тез Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених. — Чернігів: ЧНТУ, 2020.- С. 492-494.
 26. Жернова М. Г. Основні аспекти взаємодії прокуратури із засобами масової інформації / Юність науки – 2020: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства (м. Чернігів, 23-24 квітня 2020 року): збірка тез Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених. — Чернігів: ЧНТУ, 2020. — С. 505-507.
 27. Лесун А. Є. Особливості правового статусу прокурорів спеціалізованої антикорупційної прокуратури / Юність науки – 2020: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства (м. Чернігів, 23-24 квітня 2020 року): збірка тез Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених. — Чернігів: ЧНТУ, 2020. — С. 536-538.
 28. Калітник О. О. Мета та актуальність створення спеціалізованої антикорупційної прокуратури / Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина: матеріали VІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих вчених і студентів (м. Чернігів, 14-15 травня 2020 р.). – Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2020. — С. 185-187.
 29. Козак О. С. Зміна обвинувачення прокурором: проблемний аспект / Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина: матеріали VІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих вчених і студентів (м. Чернігів, 14-15 травня 2020 р.). – Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2020. — С. 189-191.
 30. Лось А. Ю. Представництво інтересів держави в суді як функція прокуратури України / Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина: матеріали VІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих вчених і студентів (м. Чернігів, 14-15 травня 2020 р.). – Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2020. — С. 204-206.
 31. Патук А. А. Історія та етапи становлення прокуратури в Україні / Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина: матеріали VІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих вчених і студентів (м. Чернігів, 14-15 травня 2020 р.). – Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2020. — С. 218-221.

Наукове керівництво ВКР здобувачів вищої освіти за другим (магістерським) рівнем:

 1. Ігнатьєв Я. І. Адміністративні стягнення та порядок їх накладення за порушення митних правил.
 2. Ісмаілова Ч. Х. Неповнолітні як суб’єкт адміністративної відповідальності.
 3. Ковальчук О. В. Джерела адміністративного права.
 4. Прохоренко С. О. Правове регулювання доступу до таємної інформації.
 5. Брижко М. В. Специфіка правового регулювання трудової діяльності самозайнятих осіб в Україні.
 6. Заяць А. Р. Адміністративно-правові механізми забезпечення безпеки дорожнього руху підрозділами Національної поліції.
 7. Іващенко М. О. Конкурсний відбір при прийнятті на державну службу.
 8. Алтабасов Б. Л. Адміністративно-правовий статус профспілок в Україні.
 9. Вікторовський В. В. Сучасний стан та перспективи розвитку адміністративної юстиції в рамках адміністративної реформи.
 10. Матвієнко І. М. Адміністративна відповідальність керівника державного підприємства, установи, організації в Україні.
 11. Косун О. С. Правове регулювання індивідуальних та колективних трудових спорів в Україні.
 12. Музика С. П. Проблеми захисної функції профспілок в умовах ринкової економіки.
 13. Шклярук А. В. Правове регулювання спеціальної дисциплінарної відповідальності працівників за законодавством України.
 14. Дерев’янко В. М. Актуальні проблеми охорони праці за законодавством України.
 15. Іващенко Т. Б. Зміст і значення колективного договору в ринкових умовах господарювання та шляхи його удосконалення.
 16. Бахир Ю. О. Теоретико-правові проблеми звільнення від кримінальної відповідальності у зв‘язку з дійовим каяттям.
 17. Білоус-Красноставець Я. В. Методика розслідування злочинів, що спрямовані на заволодіння житлом.
 18. Нестеренко Ю В. Поняття юридичної помилки та її правове значення.
 19. Саєнко А. В. Досудове розслідування.
 20. Шеховцова Є. А. Цивільний позов у кримінальному провадженні.

доц. Шестак Л. В.

 1. Пророченко В. В. Мотив і мета – факультативні ознаки суб’єктивної сторони адміністративного правопорушення // Наука, освіта, суспільство: інструменти і механізми сучасного інноваційного розвитку: матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 30–31 березня 2018 р.) / ГО «Інститут інноваційної освіти»; Науково-навчальний центр прикладної інформатики НАН України. – Київ: ГО «Інститут інноваційної освіти», 2018. – С. 163-166.
 2. Пророченко В., Старенок І. Оплатне вилучення предмета правопорушення: проблема застосування в сучасних умовах // Інновації ХХІ століття: збірник тез доповідей ХХ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Вінниця, 25 травня 2018 року). – Ч. 9. — С 81-85.
 3. Приходько В. О. Про центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом / Проблеми захисту прав та свобод людини та громадянина: матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів (м. Чернігів, 16-17 травня 2018 року). – С. 44-48.
 4. База К. Т. Адміністративна відповідальність за правопорушення у сфері торгівлі / Проблеми захисту прав та свобод людини та громадянина: матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів (м. Чернігів, 16-17 травня 2018 року). – С.8-11.
 5. Гранкова Х. М. Особливості адміністративної відповідальності іноземців та осіб без громадянства / Проблеми захисту прав та свобод людини та громадянина: матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів (м. Чернігів, 16-17 травня 2018 року). – С.17-20.
 6. Макогін Н. О. Адміністративна відповідальність неповнолітніх: поняття, функції та особливості / Юність науки – 2019: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства (м. Чернігів, 17-18 квітня 2019 року): збірка тез Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених. Частина 2. — Чернігів: ЧНТУ, 2019. — С.97-99.
 7. Хименко А. О. Розмежування крайньої необхідності і необхідної оборони / Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина: матеріали VІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих вчених і студентів (м. Чернігів, 16-17 травня 2019 р.). – Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2019. – С.68-71.
 8. Кравченко О. В. Окремі проблеми адміністративної відповідальності за керування транспортним засобом у стані сп’яніння. — ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Право», спеціалізації «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»; Запорізький національний університет, 21.03.2019 р. – Отримав сертифікат учасника.
 9. Кравченко В. Я. Адміністративна відповідальність: загально-теоретичний аспект / Правові реформи в Україні: реалії сьогодення: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 17-18 квітня 2020 року). Харків: ГО «Асоціація аспірантів-юристів», 2020. — С. 41-45.
 10. Кравченко В. Я. Деякі аспекти адміністративної відповідальності неповнолітніх / Правові системи суспільства: сучасні проблеми та перспективи розвитку: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Львів, 20-21 листопада 2020 р. — Львів: Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив», 2020. Ч. 2. — С.42-46.
 11. Щербак К. А. Заняття проституцією як адміністративне правопорушення / Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина: матеріали VІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих вчених і студентів (м. Чернігів, 14-15 травня 2020 р.). Чернігів: Нац. ун-т «Чернігівська політехніка», 2020. С. 85-89.
 12. Стеченко К. Л. Застосування вогнепальної зброї правоохоронцями як захід адміністративного припинення / Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина: матеріали VІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих вчених і студентів (м. Чернігів, 14-15 травня 2020 р.). Чернігів: Нац. ун-т «Чернігівська політехніка», 2020. С. 73-77.
 13. Іванок Д. В. Проблеми роподілу повноважень Президента і Кабінету Міністрів України у сфері державного управління / Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина: матеріали VІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих вчених і студентів (м. Чернігів, 14-15 травня 2020 р.). Чернігів: Нац. ун-т «Чернігівська політехніка», 2020. С. 30-33.
 14. Трошко А. В. До питання про поняття та ознаки адміністративних правовідносин / Актуальні питання державотворення в контексті сучасних цивілізаційних викликів: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (26-27 листопада 2020 р., м. Черкаси). — Черкаси: Східно-Європейський університет імені Рауфа Аблязова, 2020. — С. 173-175.
 15. Кравченко О. В., Менджул К. В. Окремі аспекти адміністративної відповідальності за безквитковий проїзд в громадському транспорті / Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: економіко-управлінські, правові та соціокультурні аспекти: збірник матеріалів ІХ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених (м. Чернігів, 22 грудня 2020 р.) / Черніг. нац. технол. ун-т. – Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2020.
 16. База К. Т. Недоліки законодавства про адміністративну відповідальність та шляхи їх подолання / Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: економіко-управлінські, правові та соціокультурні аспекти: збірник матеріалів ІХ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених (м. Чернігів, 22 грудня 2020 р.) / Черніг. нац. технол. ун-т. – Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2020.
 17. Пророченко В. В., Шестак Л. В. Публічне адміністрування як особливий вид адміністративної діяльності / Актуальні питання державотворення в контексті сучасних цивілізаційних викликів: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (26-27 листопада 2020 р., м. Черкаси). — Черкаси: Східноєвропейський університет імені Рауфа Аблязова, 2020. — С. 153-155.

Наукове керівництво ВКР здобувачів вищої освіти за другим (магістерським) рівнем:

 1. Воскобойник Т. В. Інститут адміністративної відповідальності як самостійний інститут адміністративного права України
 2. Кубарєв Д. В. Правові проблеми адміністративної відповідальності за порушення порядку здійснення розрахунків
 3. Ткаченко О. О. Адміністративно-правовий статус Національної поліції України
 4. Борщ О. М. Адміністративна відповідальність за керування автотранспортом у стані алкогольного сп’яніння
 5. Курпас І. І. Державна політика України в галузі освіти і науки
 6. Пілеко В. В. Адміністративні стягнення: проблеми і перспективи розвитку вітчизняного законодавства

Доцент Литвиненко В.М.

 1. Судак Н.В. Державна соціальна допомога як вид соціального забезпечення / Н.В. Судак/ Проблеми захисту прав та свобод людини та громадянина: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Чернігів, 19-20 травня 2016 року. — С.67-69.
 2. Акуленко Л. М. Особливості надання матеріальної допомоги вимушеним переселенцям / Л.М. Акуленко / Проблеми захисту прав та свобод людини та громадянина: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Чернігів, 19-20 травня 2016 року. — С. 45-49.
 3. Симонок Д. С. Особливості соціального забезпечення в європейському союзі та можливість апробації позитивного досвіду для України [Текст] / Д.С.Симонок / Проблеми захисту прав та свобод людини та громадянина: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Чернігів, 19-20 травня 2016 року. — С.63-67.
 4. Погребець О. М. Основні питання соціального захисту студентської молоді в Україні [Текст] / О. М. Погребець / Проблеми захисту прав та свобод людини та громадянина: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Чернігів, 19-20 травня 2016 року. — С.58-63.
 5. Біжовець Ю. С. Специфіка організації соціальної реабілітації дітей, що мають особливі потреби у Німеччині / Проблеми захисту прав та свобод людини та громадянина: матеріали IV всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вченів і студентів, м. Чернігів, 17-18 травня 2017 року. – С. 14-18.
 6. Шванська А. О. Встановлення інвалідності за законодавством України та зарубіжних країн / Проблеми захисту прав та свобод людини та громадянина: матеріали IV всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вченів і студентів, м. Чернігів, 17-18 травня 2017 року. — С. 92-95.
 7. Бабич Д. С. «Мейнстрімінг» інвалідності та соціальна інклюзія як стратегії освітньої політики (на прикладі США) / Проблеми захисту прав та свобод людини та громадянина: матеріали IV всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вченів і студентів, м. Чернігів, 17-18 травня 2017 року. — С. 11-14.
 8. Коваленко К. О. Моделі інвалідності: минуле та сучасність / Проблеми захисту прав та свобод людини та громадянина: матеріали IV всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вченів і студентів, м. Чернігів, 17-18 травня 2017 року. — С. 44-48.
 9. Бушко Н. С. Зарубіжний досвід реабілітації осіб з функціональними обмеженнями / Проблеми захисту прав та свобод людини та громадянина: матеріали IV всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вченів і студентів, м. Чернігів, 17-18 травня 2017 року – С. 20-23.
 10. 10. Грицай С. О. Щодо спеціального статусу людей з інвалідністю / Проблеми захисту прав та свобод людини та громадянина: матеріали IV всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вченів і студентів, м. Чернігів, 17-18 травня 2017 року. — С. 28-32.
 11. Чередниченко I. С. Щодо питання забезпечення осiб з iнвалiднiстю автомобiлями / Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: економіко-правлінські, правові та соціокультурні аспекти: збірник матеріалівVІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених(м. Чернігів, 14 грудня2017 р.) – Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2017. – С. 499-501.
 12. Петренко І. В. Деякі питання попередження насильства в сім’ї щодо дітей / Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: економіко-правлінські, правові та соціокультурні аспекти: збірник матеріалівVІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених(м. Чернігів, 14 грудня2017 р.) – Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2017. – С. 448-452.
 13.  Нестеренко Ю. В. Про правове становище осіб з інвалідністю та їх місце в українському суспільстві / Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: економіко-правлінські, правові та соціокультурні аспекти: збірник матеріалівVІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених(м. Чернігів, 14 грудня2017 р.) – Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2017. – С. 439-442.
 14. Бондар В. В. Щодо соціального захисту дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування / Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: економіко-правлінські, правові та соціокультурні аспекти: збірник матеріалівVІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених(м. Чернігів, 14 грудня2017 р.) – Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2017. – С. 314-317
 15. Єременко І. В. Правові основи адміністративної відповідальності за порушення законодавства про працю / Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: економіко-правлінські, правові та соціокультурні аспекти: збірник матеріалів VІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених(м. Чернігів, 14 грудня 2017 р.) – Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2017. – С. 352-355
 16. Товста В. С. Сутність адміністративно-правового регулювання відносин із соціального обслуговування / Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: економіко-правлінські, правові та соціокультурні аспекти: збірник матеріалівVІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених(м. Чернігів, 14 грудня2017 р.) – Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2017. – С. 487-492
 17. Устименко Я. Д. Проблемні аспекти визначення поняття «дисциплінарний проступок» в трудовому праві / Юність науки–2018: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства: збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Чернігів, 11-12 квітня 2018р.): у 2-х ч. / Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2018. – Ч. 2, С. 173-175.
 18. Кравченко О. В. Трудова правосуб’єктність фізичної особи-роботодавця / Юність науки–2018: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства: збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Чернігів, 11-12 квітня 2018р.): у 2-х ч. / Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2018. – Ч. 2, С. 135-137.
 19. Приходько В. О. Про види загальних дисциплінарних стягнень // Юність науки– 2018: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства: збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Чернігів, 11-12 квітня 2018р.): у 2-х ч. Ч. 2. – Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2018. – С. 164-166.
 20. Перепечай Л. В. Дисциплінарна відповідальність державних службовців / Юність науки–2018: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства: збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Чернігів, 11-12 квітня 2018р.): у 2-х ч. Ч. 2. – Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2018. – С. 151-153.
 21. Менджул К. В. Теоретичне визначення поняття «внутрішній трудовий розпорядок» / Юність науки–2018: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства: збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Чернігів, 11-12 квітня 2018р.): у 2-х ч. Ч. 2. – Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2018. – С. 148-149.
 22. Старенок І. П. До питання про визначення поняття «час відпочинку» та його видів у трудовому праві / Проблеми захисту прав та свобод людини та громадянина: матеріали IV всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вченів і студентів (м. Чернігів 16-17 травня 2018 року). – С.61-65.
 23. Сушко Я. В. Про правову освіту в Україні / Проблеми захисту прав та свобод людини та громадянина: матеріали IV всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вченів і студентів (м. Чернігів 16-17 травня 2018 року). – С. 65-67.
 24. Болуто А. О. Приведення національного трудового законодавства до європейських стандартів як головний принцип його реформування / Проблеми захисту прав та свобод людини та громадянина: матеріали IV всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вченів і студентів (м. Чернігів 16-17 травня 2018 року). – С. 11-14.
 25. Пророченко В. В. Медіація – спосіб альтернативного вирішення конфліктів / Проблеми захисту прав та свобод людини та громадянина: матеріали IV всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вченів і студентів (м. Чернігів 16-17 травня 2018 року). – С. 51-55.
 26. Солоніна Ю. А. Деякі питання безоплатної правової допомоги в Україні / Проблеми захисту прав та свобод людини та громадянина: матеріали IV всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вченів і студентів (м. Чернігів 16-17 травня 2018 року). – С. 58-61.
 27. Гранкова Х. М. Досвід зарубіжних країн щодо надання безоплатної правової допомоги / Проблеми захисту прав та свобод людини та громадянина: матеріали IV всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вченів і студентів (м. Чернігів 16-17 травня 2018 року). – С. 17-20.
 28. Кугук Н. С. Дещо про проблеми працевлаштування молоді в Україні / Актуальні проблеми розвитку територіальних громад. Збірник –Чернігів: Чернігівський інститут ім. Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2019 –С. 227- 234.
 29. Куліш М. О. Додаткові права у сфері праці: забезпечення рівності чи дискримінація? / Актуальні проблеми розвитку територіальних громад. Збірник – Чернігів: Чернігівський інститут ім. Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2019 – С. 234 -241.
 30. Бугай Д.А. Види юридичних клінік / Юність науки – 2019: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства: збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Чернігів, 17-18 квітня2019 р.): у 2-х ч. Ч. 2. – Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2019. – С. 78-80.
 31. Патук А. А. Розвиток та становлення юридичних клінік у світі / Юність науки – 2019: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства: збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Чернігів, 17-18 квітня2019 р.): у 2-х ч. Ч. 2. – Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2019. – С.102 – 105.
 32. Позднякова Ю. Ю. Про працю жінок в Україні / Юність науки – 2019: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства: збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Чернігів, 17-18 квітня2019 р.): у 2-х ч. Ч. 2. – Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2019. – С.111-113.
 33. Дмитрик Ю. А. Медіація: можливості та перспективи розвитку в Україні / Проблеми захисту прав та свобод людини та громадянина: матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених і студентів (м. Чернігів 16-17 травня 2019 року). – С.10-14.
 34. Жернова М. Г. Застосування гарантійних та компенсаційних виплат у трудових відносинах / Проблеми захисту прав та свобод людини та громадянина: матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених і студентів (м. Чернігів 16-17 травня 2019 року). – С.17.22.
 35. Козак О. С.Мінімальна заробітна плата як державна гарантія оплати праці / Проблеми захисту прав та свобод людини та громадянина: матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених і студентів (м. Чернігів 16-17 травня 2019 року). – С.25-28.
 36. Кугук Н. С. Значення безоплатної первинної правової допомоги / Проблеми захисту прав та свобод людини та громадянина: матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених і студентів ( м. Чернігів 16-17 травня 2019 року). – С.31-34.
 37. Лось А. Ю. Загальні аспекти дисциплінарної відповідальності працівників у трудовому праві / Проблеми захисту прав та свобод людини та громадянина: матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених і студентів (м. Чернігів 16-17 травня 2019 року). – С. 36-40.
 38. Макогін Н. О. Професійна етика членів юридичної клініки / Проблеми захисту прав та свобод людини та громадянина: матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених і студентів (м. Чернігів 16-17 травня 2019 року). – С.40-43.
 39. Позднякова Ю. Ю. Правова основа діяльності юридичних клінік в Україні / Проблеми захисту прав та свобод людини та громадянина: матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених і студентів (м. Чернігів 16-17 травня 2019 року). – С.49-52.
 40. Ткач О. Ю. Про охорону праці неповнолітніх в Україні / Проблеми захисту прав та свобод людини та громадянина: матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених і студентів (м. Чернігів 16-17 травня 2019 року). – С.62-65.
 41. Хименко А. О. Види безоплатної правової допомоги / Проблеми захисту прав та свобод людини та громадянина: матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених і студентів (м. Чернігів 16-17 травня 2019 року) – С.65-68.
 42. Кравченко В.Я. Окремі питання змісту та реалізації права на працю в Україні / Реалії та перспективи розбудови правової держави в Україні. Збірник – Чернігів: Чернігівський інститут ім. Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2019 – С. 141-146
 43. Щербак К. А. Трудові права неповнолітніх // Реалії та перспективи розбудови правової держави в Україні. Збірник – Чернігів: Чернігівський інститут ім. Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2019. – С.412-416
 44.  Мишаста К. Б. Про переваги офіційного працевлаштування України // «Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: економіко-управлінські, правові та соціокультурні аспекти»: збірник матеріалів VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених (м. Чернігів, 17 грудня 2019 р.). – Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2019. – С.339-341
 45.  Макогін Н. О. Проблеми пенсійного забезпечення в солідарній системі України / Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: економіко-управлінські, правові та соціокультурні аспекти: збірник матеріалів VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених (м. Чернігів, 17 грудня 2019 р.). – Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2019. – С. 323-327.
 46. Стеченко К. Л. Державні гарантії у сфері зайнятості населення / Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: економіко-управлінські, правові та соціокультурні аспекти: збірник матеріалів VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених (м. Чернігів, 17 грудня 2019 р.). – Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2019. – С.387-391.
 47.  Щербак К. А., Литвиненко В. М. Особливості праці жінок / Удосконалення правових та соціально-економічних механізмів децентралізації регіонів України. Збірник – Чернігів: Чернігівський інститут ім. Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2020. – С.227-234.
 48.  Стеченко К. Л., Литвиненко В. М. Деякі особливості спеціальної дисциплінарної відповідальності працівників за законодавством України / Удосконалення правових та соціально-економічних механізмів децентралізації регіонів України. Збірник. – Чернігів: Чернігівський інститут ім. Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2020. – С. 193-204.
 49.  Кравченко В. Я. Окремі питання дисциплінарної відповідальності працівників / Юність науки – 2020: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства: збірник тез доповідей Х Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Чернігів, 23-24 квітня 2020 р.) / Національний університет «Чернігівська політехніка». – Чернігів: ЧНТУ, 2020. – С.523-525.
 50.  Стеченко К. Л. Правова допомога в юридичних клініках / Юність науки – 2020: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства: збірник тез доповідей Х Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Чернігів, 23-24 квітня 2020 р.) / Національний університет «Чернігівська політехніка». – Чернігів: ЧНТУ, 2020. – С. 598-600.
 51.  Щербак К. А. Щодо етичних правил клініциста / Юність науки – 2020: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства: збірник тез доповідей Х Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Чернігів, 23-24 квітня 2020 р.) / Національний університет «Чернігівська політехніка». – Чернігів: ЧНТУ, 2020. – С. 616-618.
 52.  Кравченко В. Я. Деякі питання безоплатної правової допомоги в Україні / Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина: матеріали VІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих учених і студентів (м. Чернігів, 14-15 травня 2020 р.). – Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2020. – С.49-52.
 53.  Дрозд А. С. Юридичне консультування як основний напрям діяльності юридичної клініки / Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина: матеріали VІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих учених і студентів (м. Чернігів, 14-15 травня 2020 р.). – Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2020. – С.24-27.
 54.  Мишаста К. Б. Правовий нігілізм в Україні / Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина: матеріали VІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих учених і студентів (м. Чернігів, 14-15 травня 2020 р.). – Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2020. – С.60-63.
 55.  Новик Ю. С. Право на охорону праці та гарантії його реалізації / Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина: матеріали VІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих учених і студентів (м. Чернігів, 14-15 травня 2020 р.). – Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2020. – С.65-69.
 56. Пальона А. В., Литвиненко В. М. Особливості визначення поняття «трудовий договір» в законодавстві та доктрині трудового права / Правова держава в сучасних умовах. Збірник – Чернігів: Чернігівський інститут ім. Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2020 – С. 88-93 (VІ регіональна науково-практична конференція (16 жовтня 2020 року)). – Подано до друку
 57. Бокач В. Є., Литвиненко В. М. Класифікація принципів трудового права / Правова держава в сучасних умовах. Збірник – Чернігів: Чернігівський інститут ім. Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2020 – С.31-36. (VІ регіональна науково-практична конференція (16 жовтня 2020 року)) . – Подано до друку
 58. Британ О. В. Про права медичних працівників / Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: економіко-управлінські, правові та соціокультурні аспекти: збірник матеріалів ІХ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених (м. Чернігів, 22 грудня 2020 р.) / Черніг. нац. технол. ун-т. – Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2020. . – Подано до друку
 59. Кот В. В. Системи оплати праці за кордоном / Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: економіко-управлінські, правові та соціокультурні аспекти: збірник матеріалів ІХ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених (м. Чернігів, 22 грудня 2020 р.) / Черніг. нац. технол. ун-т. – Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2020. . – Подано до друку

Науковекове керівництво ВКР здобувачів вищої освіти за другим (магістерським) рівнем:

 1. Адамчик Н. О. Способи захисту права на працю
 2. Єременко І. В. Адміністративна відповідальність за порушення трудового законодавства України
 3. Козлова Х. В. Правове регулювання соціального обслуговування в Україні
 4. Корзюк А. В. Інститут адміністративної відповідальності неповнолітніх осіб в Україні
 5. Майстренко С. В. Строки в законодавстві України про працю
 6. Калініна А. О. Соціальний захист молоді за законодавством України
 7. Наталенко Є. Л. Правовідносини у сфері соціального забезпечення: поняття, види та зміст
 8. Саврацька Ю. М. Охорона праці як об’єкт адміністративно-правового регулювання
 9. Скрипка О. В. Охорона праці державних службовців: теоретико-правовий аспект
 10. Сухоцька І. І. Державні соціальні допомоги як засіб боротьби з бідністю
 11. Товста В. С. Адміністративно-правове регулювання відносин в сфері соціального обслуговування в Україні
 12. Химич О. О. Світовий досвід правового регулювання захисту прав працівників
 13. Лещенко Д. А. Поняття та види юридичної відповідальності суб’єктів правовідносин у сфері соціального забезпечення
 14. Селюк А. С. Державні органи як суб’єкт трудового права
 15. Гапіч Ж. Р. Соціальні послуги як вид соціального забезпечення
 16. Кардаш О. О. Соціальний захист молоді за законодавством України
 17. Симонок Д. С. Соціально-правовий захист безробітних
 18. Очкало О.М. Забезпечення державними соціальними допомогами сімей з дітьми в Україні та Чернігівській області
 19. Ікрамов А. М. Актуальні проблеми охорони праці за законодавством України
 20. Пантелієнко Г. М. Працівники поліції як спеціальні суб’єкти трудового права

доцент Чічкань М.В.

 1. Мальцева Д. М. Національне законодавство щодо гендерної рівності у сфері праці / Проблеми захисту прав та свобод людини та громадянина: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Чернігів, 19-20 травня 2016 року;
 2. Шульга С. С. Окремі питання правового регулювання робочого часу в Україні / Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина: матеріали IV Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих вчених і студентів (м. Чернігів, 17-18 травня 2017 р.). — Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2017. — С. 98-101.
 3. Молибога К. С. Трудова дисципліна та методи її забезпечення / Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина: матеріали IV Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих вчених і студентів (м. Чернігів, 17-18 травня 2017 р.). — Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2017. — С. 51-54.
 4. Губко М. М. Правові підстави припинення трудового договору з ініціативи працівника / Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина: матеріали IV Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих вчених і студентів (м. Чернігів, 17-18 травня 2017 р.). — Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2017. — С. 32-35.
 5. Пискун О. М. Щодо питання робочого часу та часу відпочинку осіб з інвалідністю за законодавством України / Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина: матеріали IV Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих вчених і студентів (м. Чернігів, 17-18 травня 2017 р.). — Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2017. — С. 65-67.
 6. Бабіч К. О. Проблеми застосування принципу заборони дискримінації у сфері праці та зайнятості / Проблеми соціального права та законодавства в умовах реформ та євроінтеграції: матеріали науково-практичного семінару ( м. Чернігів, 9 грудня 2016 р.) / за заг. ред. В.А. Рудик – Чернігів: ЧНТУ, 2016. – 172 с.
 7. Джола К. А. Гарантії трудових прав працівників та шляхи їх удосконалення / Проблеми соціального права та законодавства в умовах реформ та євроінтеграції: матеріали науково-практичного семінару ( м. Чернігів, 9 грудня 2016 р.) / за заг. ред. В.А. Рудик – Чернігів: ЧНТУ, 2016. – 172 с.
 8. Ландар В. А. Міжнародні стандарти права на працю / Проблеми соціального права та законодавства в умовах реформ та євроінтеграції: матеріали науково-практичного семінару ( м. Чернігів, 9 грудня 2016 р.) / за заг. ред. В.А. Рудик – Чернігів: ЧНТУ, 2016. – 172 с.
 9. Кіяшко Р. О. Поняття та структура адміністративних правовідносин / Правові реформи в Україні: стан і перспективи розвитку: матеріали міжкафедрального науково-практичного семінару (м. Чернігів, 14 грудня 2019 р.) / за ред. В. Ф. Пузирного, І. М. Колодій, Н. В. Коломієць; Чернігівський національний технологічний університет. – Чернігів: ЧНТУ, 2019. – С. 49 -55.
 10. Бугай Д.А. Проблеми соціального захисту учасників бойових дій в Україні / Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина: матеріали VІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих вчених і студентів (м. Чернігів, 14-15 травня 2020 р.). – Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2020. – С.13-16.
 11. Гапон К.С., Горошко О.О. Солідарна система загального пенсійного страхування як базовий рівень пенсійного забезпечення в Україні / Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина: матеріали VІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих вчених і студентів (м. Чернігів, 14-15 травня 2020 р.). – Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2020. – С. 16-18.
 12. Івахненко Ю.М. Соціальний захист бездомних осіб в Україні: окремі правові питання / Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина: матеріали VІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих вчених і студентів (м. Чернігів, 14-15 травня 2020 р.). – Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2020. – С.33-36.
 13.  Чалкова І.Ю. Загальнообовꞌязкове державне пенсійне страхування як державна гарантія права на соціальний захист / Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина: матеріали VІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих вчених і студентів (м. Чернігів, 14-15 травня 2020 р.). – Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2020. – С.80-83.
 14. Кравченко В. Я. Зaгaльнoтeoрeтичний aспeкт дoкaзiв у aдмiнiстрaтивнoму судoчинствi Укрaїни / Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: економіко-управлінські, правові та соціокультурні аспекти: збірник матеріалів ІХ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених (м. Чернігів, 22 грудня 2020 р.) / Черніг. нац. технол. ун-т. – Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2020. — Подано до друку.
 15. Кривенко В. О. Соціально-правовий захист учасників бойових дій: окремі питання / Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: економіко-управлінські, правові та соціокультурні аспекти: збірник матеріалів ІХ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених (м. Чернігів, 22 грудня 2020 р.) / Черніг. нац. технол. ун-т. – Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2020. — Подано до друку.
 16. Чалкова І. Ю. Право соціального забезпечення як сучасна галузь права: окремі питання / Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: економіко-управлінські, правові та соціокультурні аспекти: збірник матеріалів ІХ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених (м. Чернігів, 22 грудня 2020 р.) / Черніг. нац. технол. ун-т. – Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2020. — Подано до друку.
 17. Щербак К. А. Докази в адміністративному процесі: поняття та джерела / Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: економіко-управлінські, правові та соціокультурні аспекти: збірник матеріалів ІХ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених (м. Чернігів, 22 грудня 2020 р.) / Черніг. нац. технол. ун-т. – Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2020. — Подано до друку.
 18. Хамраєва А. А. Інституційні засади розвитку пенсійної системи України / Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: економіко-управлінські, правові та соціокультурні аспекти: збірник матеріалів ІХ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених (м. Чернігів, 22 грудня 2020 р.) / Черніг. нац. технол. ун-т. – Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2020. — Подано до друку.

Наукове керівництво ВКР здобувачів вищої освіти за другим (магістерським) рівнем:

 1. Кужель О. Г. Розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця у зв’язку з винними діями працівника.
 2. Таран І. С. Соціальний захист осіб похилого віку: міжнародні стандарти та національне законодавство.
 3. Бабіч К. О. Міжнародні стандарти заборони дискримінації в сфері праці та зайнятості.
 4. Джола К. А. Гарантії трудових прав працівників та шляхи їх удосконалення.
 5. Дудник І. О. Соціальний захист сімей з дітьми в Україні: теоретичний та практичний аспект.
 6. Ландар В. А. Міжнародні стандарти права на працю.
 7. Авдієнко В. В. Проблеми реформування трудового права України в умовах ринкової економіки.
 8. Дяченко Р. М. Сучасний стан та шляхи удосконалення колективно-договірного регулювання праці в ринкових умовах.
 9. Кугук С. М. Правове регулювання державного соціального страхування.
 10. Гейко С. М. Страхові випадки як юридичні факти в обов’язковому соціальному страхуванні
 11. Джола О. М. Джерела та тенденції розвитку трудового права України.
 12. Юхименко Е.В. Проблеми сучасного стану соціального захисту ветеранів війни в Чернігівській області.
 13. Бондаренко Н. С. Трудові спори з приводу розірвання трудового договору з ініціативи роботодаця
 14. Демченко Ю. С. Правове регулювання проходження служби в митних органах.
 15. Кіяшко Р. О. Матеріальні та процесуальні адміністративні правовідносини: поняття, зміст та правова природа.

ст. викл. Козинець І. Г.

 1. Немченко Н. Ю. Оподаткування доходів фізичних осіб: зарубіжний досвід / Юність науки – 2016: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства: збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Чернігів, 18-19 травня 2016 р.): у 7 ч. Ч.5. — Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2016. –С. 96-100.
 2. Пономаренко О. В. Правова природа та поняття дефолту / Юність науки – 2016: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства: збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Чернігів, 18-19 травня 2016 р.): у 7 ч. Ч.5. — Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2016. – С. 103-107.
 3. Дитюк Ю. О. Валютне регулювання: зарубіжний досвід та вітчизняна практика / Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: економіко-управлінські, правові та соціокультурні аспекти: збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції студентів, аспірантів і молодих учених (м. Чернігів, 23 грудня 2016 р.) – Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2016. – С.321-324.
 4. Ховпун О. О. Оподаткування доходів фізичних осіб: зарубіжний досвід / Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: економіко-управлінські, правові та соціокультурні аспекти: збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції студентів, аспірантів і молодих учених (м. Чернігів, 23 грудня 2016 р.) – Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2016. – С.397-399.
 5. Приходько В. О. Особливості правового становища вільновідпущеників і рабів у Стародавньому Римі / Юність науки – 2017: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства: збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Чернігів, 26-27 квітня 2017 р.). — Чернігів: ЧНТУ, 2017. – С.391-393.
 6. Акуленко О. В. Оподаткування доходів фізичних осіб: український та зарубіжний досвід / Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина: тези доповідей IV Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених і студентів (м. Чернігів, 17-18 травня 2017 р.). – Чернігів: ЧНТУ, 2017. – С.106-109.
 7. Гранкова Х. М. Захист прав власності в римському приватному праві / Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина: тези доповідей IV Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених і студентів (м. Чернігів, 17-18 травня 2017 р.). – Чернігів: ЧНТУ, 2017. – С.124-127.
 8. Коршун А. С. Досвід зарубіжних країн у сфері соціального страхування / Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина: тези доповідей IV Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених і студентів (м. Чернігів, 17-18 травня 2017 р.). – Чернігів: ЧНТУ, 2017. – С.156-159.
 9. Мулач Т. С. Підходи щодо визначення поняття та змісту банківської таємниці / Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина: тези доповідей IV Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених і студентів (м. Чернігів, 17-18 травня 2017 р.). – Чернігів: ЧНТУ, 2017. – С.174-178.
 10. Волкова Д. А. Правовий статус податкових агентів / Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: економіко-управлінські, правові та соціокультурні аспекти: збірник матеріалів VІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених (м. Чернігів, 14 грудня 2017 р.) – Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2017. – Чернигов: Черниг. нац. технол. ун-т, 2017. – С. 328-330.
 11. Ігнатенко С. В. Збір за місця паркування транспортних засобів: особливості застосування в Україні та європейський досвід / Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: економіко-управлінські, правові та соціокультурні аспекти: збірник матеріалів VІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених (м. Чернігів, 14 грудня 2017 р.) – Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2017.– С. 373-376.
 12. Півень Б. О. Податок на додану вартість і його роль у формуванні доходів бюджету / Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: економіко-управлінські, правові та соціокультурні аспекти: збірник матеріалів VІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених (м. Чернігів, 14 грудня 2017 р.) – Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2017. – С. 452-455.
 13. Маньківська К.О. Сутність загального податково-правового режиму заподатковим законодавством України / Юність науки – 2018: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства: збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Чернігів, 11-12 квітня 2018р.): у2-х ч. / Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2018. – Ч. 2: — С.146 – 147.
 14. Моголівець К. М. Становлення та розвиток податкової системи України / Юність науки – 2018: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства: збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Чернігів, 11-12 квітня 2018р.): у2-х ч. / Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2018. – Ч. 2: — С.149 – 151.
 15. Петренко О. Ю. Проблеми розвитку податку на додану вартість у різних країнах світу / Юність науки – 2018: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства: збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Чернігів, 11-12 квітня 2018р.): у2-х ч. / Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2018. – Ч. 2: — С.155 – 156.
 16.  Жежко Д. В. Правовий статус податкових агентів / Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина: матеріали V Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих вчених і студентів (м. Чернігів, 16-17 травня 2018 р.). – Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2018. – С.91-94.
 17. Кошка І. Ю. Поняття та значення податкового контролю в Україні / Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина: матеріали V Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих вчених і студентів (м. Чернігів, 16-17 травня 2018 р.). – Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2018. – С.119-121
 18. Крамар Т. С. Сутність та природа податкового боргу / Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина: матеріали V Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих вчених і студентів (м. Чернігів, 16-17 травня 2018 р.). – Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2018. – С.122-125
 19. Перетятько А. М. Місцеве оподаткування в Україні: сучасний стан / Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина: матеріали V Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих вчених і студентів (м. Чернігів, 16-17 травня 2018 р.). – Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2018. – С.136-139.
 20. Жернова М. Г. Рatria potestas у Стародавньому Римі / Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: економіко-управлінські, правові та соціокультурні аспекти: збірник матеріалів VІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених (м. Чернігів, 12 грудня 2018 р.). — Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2018. — С.269-271.
 21. Левченко М. Ю. Речове та зобов’язальне право у Стародавньому Римі: порівняльний аналіз / Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: економіко-управлінські, правові та соціокультурні аспекти: збірник матеріалів VІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених (м. Чернігів, 12 грудня 2018 р.). — Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2018. — С.338-340.
 22. Лось А. Ю. Спадкування за заповітом у римському приватному праві / Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: економіко-управлінські, правові та соціокультурні аспекти: збірник матеріалів VІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених (м. Чернігів, 12 грудня 2018 р.). — Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2018. — С.341-344.
 23. Хименко А. О. Заповіти у римському приватному праві / Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: економіко-управлінські, правові та соціокультурні аспекти: збірник матеріалів VІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених (м. Чернігів, 12 грудня 2018 р.). — Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2018. — С.459-462.
 24. Волох А. С. Особливості фінансово-правового регулювання місцевих податків та зборів в Україні / Юність науки – 2019: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства: збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Чернігів, 17-18 квітня 2019 р.): у 2-х ч. — Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2019.- Ч. 2. — С.84-87.
 25. Лозицька Я. А. Батьківська влада у Стародавньому Римі / Юність науки – 2019: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства: збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Чернігів, 17-18 квітня 2019 р.): у 2-х ч. — Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2019. — Ч. 2. — С.95-97.
 26. Старенок І. П. Захист права власності в римському приватному праві / Юність науки – 2019: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства: збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Чернігів, 17-18 квітня 2019 р.): у 2-х ч. — Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2019. — Ч. 2. — С.127-128.
 27. Галета Ю. В. Соціально-економічна сутність і призначення державного бюджету / Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина: матеріали VІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих вчених і студентів (м. Чернігів, 16-17 травня 2019 р.). — Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2019. — С. 85-88.
 28. Задесенець Я. О. Оподаткування доходів фізичних осіб: європейський досвід / Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина: матеріали VІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих вчених і студентів (м. Чернігів, 16-17 травня 2019 р.). — Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2019. — С. 96-98.
 29. Кравченко В. Я. Сервітути в Стародавньому Римі / Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина: матеріали VІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих вчених і студентів (м. Чернігів, 16-17 травня 2019 р.). — Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2019. — С. 125-128.
 30. Сурай А.О. Речове і зобов’язальне право у Стародавньому Римі: порівняльний аналіз / Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина: матеріали VІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих вчених і студентів (м. Чернігів, 16-17 травня 2019 р.). — Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2019. — С. 173-176.
 31. Гармаш В. С. Усунення від права на спадкування / Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: економіко-управлінські, правові та соціокультурні аспекти: збірник матеріалів VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених (м. Чернігів, 17 грудня 2019 р.) Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2019. — С. 227-229.
 32. Жернова М. Г. Поняття та сутність договору довічного утримання / Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: економіко-управлінські, правові та соціокультурні аспекти: збірник матеріалів VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених (м. Чернігів, 17 грудня 2019 р.) Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2019. — С. 237-240.
 33. Калітник О. О. Особливості визнання заповіту недійсним / Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: економіко-управлінські, правові та соціокультурні аспекти: збірник матеріалів VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених (м. Чернігів, 17 грудня 2019 р.) Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2019. — С. 251-253.
 34. Кугук Н. С. Особливості відповідальності професійного зберігача / Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: економіко-управлінські, правові та соціокультурні аспекти: збірник матеріалів VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених (м. Чернігів, 17 грудня 2019 р.) Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2019. — С. 283-285.
 35. Лесун А. Є Цивілістичні аспекти договору позички та збігання / Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: економіко-управлінські, правові та соціокультурні аспекти: збірник матеріалів VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених (м. Чернігів, 17 грудня 2019 р.) Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2019. — С. 297-300.
 36. Лось А. Ю. Правове регулювання банківської таємниці в Україні / Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: економіко-управлінські, правові та соціокультурні аспекти: збірник матеріалів VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених (м. Чернігів, 17 грудня 2019 р.) Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2019. — С. 313-316.
 37. Паін Р. Д. Прогресивне оподаткування доходів фізичних осіб: іноземний досвід та можливості його реалізації в Україні / Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: економіко-управлінські, правові та соціокультурні аспекти: збірник матеріалів VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених (м. Чернігів, 17 грудня 2019 р.) Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2019. — С. 349-351.
 38. Патук А. А. Торговельні марки, як об’єкти цивільних прав / Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: економіко-управлінські, правові та соціокультурні аспекти: збірник матеріалів VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених (м. Чернігів, 17 грудня 2019 р.) Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2019. — С. 352-354.
 39. Позднякова Ю. Ю. Відумерлість спадщини: поняття та юридична природа / Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: економіко-управлінські, правові та соціокультурні аспекти: збірник матеріалів VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених (м. Чернігів, 17 грудня 2019 р.) Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2019. — С. 368-370.
 40. Хименко А. О. Правова природа та поняття дефолту / Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: економіко-управлінські, правові та соціокультурні аспекти: збірник матеріалів VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених (м. Чернігів, 17 грудня 2019 р.) Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2019. — С. 410-412.
 41. Жернова М. Г. Державне соціальне страхування в європейських країнах / Юність науки – 2020: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства: збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Чернігів, 23-24 квітня 2020 р.): у 2-х ч. / Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2020. Ч.2. — С. 507-509.
 42. Коробович А. Ю. Досвід зарубіжних країн у сфері соціального страхування / Юність науки – 2020: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства: збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Чернігів, 23-24 квітня 2020 р.): у 2-х ч. / Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2020. Ч.2. — С. 521-523.
 43. Кугук Н. С. Спрощена система оподаткування: переваги та недоліки для суб’єктів оподаткування / Юність науки – 2020: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства: збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Чернігів, 23-24 квітня 2020 р.): у 2-х ч. / Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2020. Ч.2. — С. 528-529.
 44. Лесун А. Є. Щодо питання про сутність санкції фінансово-правової норми / Юність науки – 2020: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства: збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Чернігів, 23-24 квітня 2020 р.): у 2-х ч. / Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2020. Ч.2. — С. 538-540.
 45. Патук А. А. Впровадження в Україні системи загальнообов’язкового державного соціального медичного страхування на сучасному етапі / Юність науки – 2020: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства: збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Чернігів, 23-24 квітня 2020 р.): у 2-х ч. / Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2020. Ч.2. — С. 568-570.
 46. Перепечай Л. В. Поняття дефолту та перспективи його розвитку в Україні / Юність науки – 2020: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства: збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Чернігів, 23-24 квітня 2020 р.): у 2-х ч. / Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2020. Ч.2. — С. 572-574.
 47. Гармаш В. С. Підстави притягнення до відповідальності за податкові правопорушення за законодавством України / Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина: матеріали VІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих вчених і студентів (м. Чернігів, 14-15 травня 2020 р.). Чернігів: Нац. ун-т «Чернігівська політехніка», 2020. — С. 21-24.
 48. Калітник О. О. Правова природа податкової соціальної пільги при оподаткуванні доходів фізичних осіб в Україні / Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина: матеріали VІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих вчених і студентів (м. Чернігів, 14-15 травня 2020 р.). Чернігів: Нац. ун-т «Чернігівська політехніка», 2020. — С. 36-38.
 49. Біла Г. О. Банківська система: національний і зарубіжний досвід / Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина: матеріали VІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих вчених і студентів (м. Чернігів, 14-15 травня 2020 р.). Чернігів: Нац. ун-т «Чернігівська політехніка», 2020. — С. 10-13.
 50. Коваль А. В. Правові основи участі місцевих громад у бюджетному процесі / Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина: матеріали VІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих вчених і студентів (м. Чернігів, 14-15 травня 2020 р.). Чернігів: Нац. ун-т «Чернігівська політехніка», 2020. — С. 41-44.
 51. Трущенкова А. А. Сутність і наслідки дефолту держави / Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина: матеріали VІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих вчених і студентів (м. Чернігів, 14-15 травня 2020 р.). Чернігів: Нац. ун-т «Чернігівська політехніка», 2020. — С. 77-60.
 52. Козак О. С. Досвід функціонування банківських систем / Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина: матеріали VІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих вчених і студентів (м. Чернігів, 14-15 травня 2020 р.). Чернігів: Нац. ун-т «Чернігівська політехніка», 2020. — С. 44-46.
 53. Мазко Р. М. Державний борг України: стан і ризики / Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина: матеріали VІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих вчених і студентів (м. Чернігів, 14-15 травня 2020 р.). Чернігів: Нац. ун-т «Чернігівська політехніка», 2020. — С. 57-60.
 54. Никипорець І. О. Акцизний податок в Україні: сучасний стан та тенденції розвитку / Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина: матеріали VІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих вчених і студентів (м. Чернігів, 14-15 травня 2020 р.). Чернігів: Нац. ун-т «Чернігівська політехніка», 2020. — С. 63-65.
 55. Тарасенко Д. В. Адміністративно-процесуальна правосуб’єктність / Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: економіко-управлінські, правові та соціокультурні аспекти: збірник матеріалів ІХ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених (м. Чернігів, 22 грудня 2020 р.) / НУ «Чернігівська політехніка». Чернігів: НУ «Чернігівська політехніка», 2020. — Подано до друку.
 56. Сурай А. О. Проблеми правового регулювання при зверненні до адміністративного суду з позовом / Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: економіко-управлінські, правові та соціокультурні аспекти: збірник матеріалів ІХ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених (м. Чернігів, 22 грудня 2020 р.) / НУ «Чернігівська політехніка». Чернігів: НУ «Чернігівська політехніка», 2020. — Подано до друку.
 57. Питель О. В. Підстави і процесуальні форми участі прокурора в усіх стадіях адміністративного процесу / Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: економіко-управлінські, правові та соціокультурні аспекти: збірник матеріалів ІХ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених (м. Чернігів, 22 грудня 2020 р.) / НУ «Чернігівська політехніка». Чернігів: НУ «Чернігівська політехніка», 2020. — Подано до друку.
 58. Шульга А. П. Статус експерта, його права та обов’язки / Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: економіко-управлінські, правові та соціокультурні аспекти: збірник матеріалів ІХ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених (м. Чернігів, 22 грудня 2020 р.) / НУ «Чернігівська політехніка». Чернігів: НУ «Чернігівська політехніка», 2020. — Подано до друку.
 59. Козинець І.Г., Лось А.Ю. Фінансовий моніторинг в Україні: новий етап розвитку. Юридичний науковий електронний журнал. 2020. №2. С. 237-239. DOI https://doi.org/10.32782/2524-0374/2020-2/61
 60. Козинець І.Г. Кравченко О.В. Спрощена система оподаткування в Україні: переваги та недоліки. Юридичний науковий електронний журнал. 2020. №3. С. 242-245. DOI https://doi.org/10.32782/2524-0374/2020-3/58
 61. Козинець І.Г., Приходько В.О. Доходи місцевих бюджетів в умовах децентралізації в Україні. Порівняльно-аналітичне право. 2020. №1. С. 328-331. DOI https://doi.org/10.32782/2524-0390/2020.1.81
 62. Козинець І.Г., Деркач Є. В. Теоретичні підходи до розуміння сутності адмінстративної юстиції в сучасних умовах. Порівняльно-аналітичне право. 2020. № 4. С. Подано до друку

доцент Селецький О.В.(внутрішній сумісник)

 1. Кузьменко А. С. Припинення трудового договору як заключний етап трудових відносин / Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина: матеріали Всеукраїнської. наук.-практ. конф. молодих вчених і студентів (м. Чернігів, 19-20 травня 2016 р.). – Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2016. – С. 14-17.
 2. Ліхороніна О.В. Роль та місце професійних спілок у трудових правовідносинах / Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина: матеріали Всеукраїнської. наук.-практ. конф. молодих вчених і студентів (м. Чернігів, 19-20 травня 2016 р.). – Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2016. – С. 17-20.
 3. Акуленко Л.М. Особливості удосконалення системи правового регулювання атипових форм зайнятості в Україні / Юність науки – 2016: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства: збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Чернігів, 18-19 травня 2016 р.): у 7 ч. / Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2016. – Ч.5. — С. 6-10.
 4. Дейнека К.В. Порівняльний аналіз систем оплати праці за Кодексом законів про працю України та проектом Трудового кодексу України / Юність науки – 2017: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства: збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Чернігів, 26-27 квітня 2017р.): Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2017. – С. 360-361.
 5. Марус А.О. Гарантії трудових прав працівників при зміні трудового договору / Юність науки – 2017: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства: збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Чернігів, 26-27 квітня 2017р.): Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2017. – С. 378-379.
 6. Акуленко О.В. Щодо з’ясування сутності дефініції «робочий час» за трудовим законодавством та правовою доктриною / Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина: матеріали IV Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих вчених і студентів (м. Чернігів, 17-18 травня 2017 р.). – Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2017. – С. 8-10.
 7. Дейнеко В.С. Правове регулювання робочого часу в Україні / Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина: матеріали IV Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих вчених і студентів (м. Чернігів, 17-18 травня 2017 р.). – Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2017. – С. 35-38.
 8. Овчар А.С. Особливості припинення трудових правовідносин з неповнолітніми працівниками / Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина: матеріали IV Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих вчених і студентів (м. Чернігів, 17-18 травня 2017 р.). – Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2017. – С. 58-61.
 9.  Полятикіна А.В. Зміна істотних умов праці як самостійна форма зміни умов трудового договору / Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина: матеріали IV Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих вчених і студентів (м. Чернігів, 17-18 травня 2017 р.). – Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2017. – С. 71-73.
 10. Биховець О.С. Правове регулювання оплати праці державних службовців // Проблеми соціального права та законодавства в умовах реформ та євроінтеграції: матеріали науково-практичного семінару (м. Чернігів, 9 грудня 2016 р.); за заг. ред. В.А.Рудик. — Чернігів: ЧНТУ, 2016. – С. 74-77.
 11. Лях В.С. Щодо питання диференціації тривалості щорічних основних відпусток // Проблеми соціального права та законодавства в умовах реформ та євроінтеграції: матеріали науково-практичного семінару (м. Чернігів, 9 грудня 2016 р.); за заг. ред. В.А.Рудик. — Чернігів: ЧНТУ, 2016. – С. 127-132.
 12. Оселедець І.М. Механізми державного регулювання оплати праці // Проблеми соціального права та законодавства в умовах реформ та євроінтеграції: матеріали науково-практичного семінару (м. Чернігів, 9 грудня 2016 р.); за заг. ред. В.А.Рудик. — Чернігів: ЧНТУ, 2016. – С. 135-139.
 13. Саврацька Ю.М. Сучасний стан та перспективи вдосконалення правового регулювання безпеки праці в Україні // Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: економіко-управлінські, правові та соціокультурні аспекти: збірник матеріалів VІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених (м. Чернігів, 14 грудня 2017 р.) – Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2017. – С. 466-469.
 14. Гарішина А.В. Колективні договори і угоди як акти соціального діалогу / Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина: матеріали V Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих вчених і студентів (м. Чернігів, 16-17 травня 2018 р.). – Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2018. – С. 14-17.
 15. Непопенко К.С. Особливості правового регулювання праці молоді в Україні / Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина: матеріали V Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих вчених і студентів (м. Чернігів, 16-17 травня 2018 р.). – Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2018. – С. 36-39.
 16. Хижняк Ю.А. Трудовий договір як основний юридичний факт виникнення трудових правовідносин / Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина: матеріали V Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих вчених і студентів (м. Чернігів, 16-17 травня 2018 р.). – Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2018. – С. 70-73.
 17. Приходько В. Щодо оцінювання результатів службової діяльності державних службовців / В. Приходько // Реалії та перспективи розбудови правової держави в Україні і світі: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих учених (м. Суми, 17 травня 2019 р.) Суми: Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2019. – С. 277-280.

Наукове керівництво ВКР здобувачів вищої освіти за другим (магістерським) рівнем:

 1. Божко Т. В. Іноземці та особи без громадянства: співвідношення адміністративно-правового та трудоправового статусів
 2. Боровик П. О. Трудова міграція як предмет адміністративно-правового регулювання
 3. Біленко С. О. Звільнення з державної служби як засіб боротьби з корупцією
 4. Заїка А. В. Адміністративно-правове регулювання статусу державного службовця в Україні
 5. Новик Н. С. Теоретико-прикладні засади правового регулювання трудових правовідносин працівників прокуратури
 6. Запека А. С. Система правового регулювання атестації працівників та державних службовців в Україні
 7. Демченко І. О. Проблеми правового регулювання припинення трудових договорів за законодавством України та шляхи їх вирішення
 8. Ольховик А. В. Забезпечення зайнятості та гарантії прав громадян на працю в Україні
 9. Сенченко Ю. О. Законодавство про відпустки та практика його застосування (керівництво випускної кваліфікаційної роботи студента)
 10. Сябрук О. А. Правове регулювання охорони праці жінок, молоді та інвалідів
 11. Тюткало М. В. Організаційно-правові форми охорони праці за законодавством України
 12. Халамей Ю. С. Проблеми правового регулювання оплати праці за законодавством України та шляхи їх вирішення
 13. Биховець О. С. Правове регулювання праці державних службовців
 14. Лях В. С. Щорічні оплачувані відпустки за національними та зарубіжним законодавством: порівняльно-правовий аспект
 15. Оселедець І. М. Право на оплату праці та юридичні гарантії його реалізації
 16. Шевченко О. А. Правові основи соціального діалогу у сфері праці
 17. Івашко С. В. Правове регулювання дисципліни праці в нових умовах господарювання