Наукові заходи

ІХ Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених «Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: економіко-управлінські, правові та соціокультурні аспекти» (м. Чернігів, 22 грудня 2020 р.).

VII Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених і студентів «Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина» (м. Чернігів, 14-15 травня 2020 р.);

Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених «Юність науки – 2019: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства» (м. Чернігів, 17-18 квітня 2019 р.);

VІІІ Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених «Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: економіко-управлінські, правові та соціокультурні аспекти» (м. Чернігів, 17 грудня 2019 р.);

VI Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених і студентів «Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина» (м. Чернігів, 16-17 травня 2019 р.);

VII Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених «Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: економіко-управлінські, правові та соціокультурні аспекти» (м. Чернігів, 12 грудня 2018 р.);

V Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених і студентів «Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина» (м. Чернігів, 16-17 травня 2018 р.);

VI Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих учених «Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: економіко-управлінські, правові та соціокультурні аспекти» (м. Чернігів, 14 грудня 2017 р.);

Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених «Юність науки – 2017: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства» (м. Чернігів, 26-27 квітня 2017р.);

Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених і студентів «Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина» (м. Чернігів, 19-20 травня 2016 р.);

Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених і студентів «Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина» (м. Чернігів, 14-15 травня 2015 р.);

Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми громадянського поступу Українського суспільства: філософсько-правовий та соціально-психологічний аспекти» (м. Чернігів, 21 січня 2015 р.);

Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених та студентів «Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина» (м. Чернігів, 22-23 травня 2014 р.);

Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина» (м. Чернігів, 16-17 травня 2013 р.);

Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених «Новітні технології у науковій діяльності і навчальному процесі» (м. Чернігів, 16-17 квітня 2013 р.);

Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених «Новітні технології у науковій діяльності і навчальному процесі» (м. Чернігів, 19-20 квітня 2012 р.);

співорганізатор X обласної науково-практичної конференції «Проблеми гендеру та жіночої історії в міському просторі (на досвіді міст Чернігова, Ніжина, Прилук)» (жовтень 2012 р.);

Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Новітні технології у науковій діяльності і навчальному процесі» (20 квітня 2012 року);

Міжнародна науково-практична конференція в рамках проекту «Європейські стандарти опіки над сім’ями та дітьми в Чернігівському регіоні» (грудень 2010 р.);

Науково-практична конференція «Соціально-захисна діяльність держави в умовах ринкових відносин» (травень-червень 2008 р.);

Міжнародна науково-практична конференція «Трудове право у контексті європейської інтеграції» (травень 2007р.);

Круглі столи та науково-практичні семінари

Круглі столи та науково-практичні семінари на тему: «Організація навчально-виховної роботи кафедри трудового права та права соціального забезпечення» (жовтень 2007 р.), «Проблеми правового забезпечення праці та соціального захисту населення України в сучасних умовах» (грудень 2008 р.), «Реалізація пенсійної реформи в сучасних умовах» (грудень 2009 р.), «Правове забезпечення державної політики та дії органів влади щодо покращення становища жінок в Україні в контексті Конвенції ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок» (лютий 2010 р.), «Новації пенсійної реформи: проблеми сьогодення» (грудень 2011 р.), «Правові аспекти праці та пенсійного забезпечення науково-педагогічних працівників» (лютий 2012 р.), «Практичні питання реалізації права громадян у соціальній сфері» (квітень 2012 р.), «Соціально-правовий механізм захисту прав людини в Україні» (грудень 2012 р.), «Захист і реалізація прав та інтересів працюючих жінок» (лютий 2013 р.); науково-практичні семінари «Сучасний стан та перспективи реформування пенсійної системи України» (м. Чернігів, 9 грудня 2015 року); «Проблеми соціального права та законодавства в умовах реформ та євроінтеграції» (м. Чернігів, 9 грудня 2016 року); «Дія норм адміністративного права на міжгалузевому рівні: проблеми та перспективи» (м. Чернігів, 7 грудня 2017 р.); «Проблеми та перспективи розвитку правового регулювання публічних відносин: запрошення до дискусії» (м. Чернігів, 12 грудня 2018 р.); міжкафедральний науково-практичний семінар «Правові реформи в Україні: стан і перспективи розвитку» (м. Чернігів, 14 грудня 2019 р.) та інші, на яких відбувався обмін думками науковців та практиків з широкого спектру проблем у сфері праці та соціального захисту населення, які зумовлені глибокими змінами як у соціально-економічному, так і суспільному житті країни. Результатом цих заходів є публікація відповідних збірників.